South Pole

South Pole is het grootste en oudste klimaatbedrijf in de wereld. Sinds meer dan veertien jaar helpen wij andere partijen met het realiseren van hun transitie naar een schoner en meer winstgevend bedrijfsmodel.

Waarom is South Pole participant van Green Business Club Zuidas?
South Pole is participant van de Green Business Club Zuidas omdat duurzaamheid de kern is van ons bedrijf. Met meer dan 300 werknemers verspreid over zeventien kantoren is South Pole het grootste en oudste klimaatbedrijf in de wereld. Sinds meer dan veertien jaar helpen wij andere partijen met het realiseren van hun transitie naar een schoner en meer winstgevend bedrijfsmodel. Die kennis en kunde willen wij inzetten om in samenwerking met andere partijen Zuidas tot het meest duurzame zakendistrict te maken in Nederland, Europa en daarbuiten.

Wat doet South Pole al op het gebied van duurzaamheid?
South Pole ondersteunt publieke en private organisaties in verduurzaming van de bedrijfsvoering. Wij meten de CO2 voetafdruk, ontwikkelen realistische emissiereductie strategieën met concrete doelstellingen (waaronder Science-Based Targets), brengen de transitierisico’s in kaart, bevorderen duurzame energieopwekking en communiceren de resultaten naar peers, investeerders en consumenten. Daarnaast ontwikkelen we wereldwijd gecertificeerde emissiereductie projecten voor de compensatie van resterende emissies. Bovendien heeft South Pole verschillende impactfondsen onder zich om te investeren in emissiereductie met direct resultaat. Wij werken samen met partijen die echte impact willen realiseren in de reële economie, die ambitie aangaan en actie nemen.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
De klimaattransitie wordt alleen een succes door samenwerking. De Green Business Club Zuidas biedt een platform voor organisaties om hun expertise te delen en samen oplossingen te bedenken voor de duurzaamheidsvraagstukken van onze tijd. Door een uitwisseling van succesverhalen, uitdagingen en struikelblokken kunnen we tot betere oplossingen komen en deze ter plaatse realiseren. De expertise van alle betrokkenen omtrent alle thema’s binnen de GBC worden op die manier het beste benut.