Loyens & Loeff

Loyens & Loeff neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Zorg voor onze mensen, de samenleving en een verantwoorde leef- en werkomgeving hoort bij een professionele organisatie als de onze.

Visie op duurzaam ondernemen
Onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam zijn milieuvriendelijk gebouwd. Regelmatig wordt onze CO2-footprint in kaart gebracht en waar mogelijk wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. Daarnaast besteedt Loyens & Loeff aandacht aan het terugbrengen van energie- en papierverbruik, het terugdringen van vlieg- en (fossiele brandstof) autoverkeer en de inkoop van milieuvriendelijke producten.

Pro bono
Met onze kennis en expertise willen wij een substantiële bijdrage leveren aan verschillende goede doelen. Loyens & Loeff verricht regelmatig pro bono-werk voor onder andere Human Rights Watch, Cliniclowns, de Dierenbescherming, KWF Kankerbestrijding, De Nederlandse Opera, het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nationale Ballet, Terre des Hommes, het Rijksmuseum en War Child.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club voor Loyens & Loeff?
Loyens & Loeff is founding partner van Green Business Club Zuidas. De samenwerking met andere ‘bewoners’ van de Zuidas sluit aan bij onze visie dat duurzaam ondernemen de grenzen van het kantoorgebouw overstijgt.

Green Business Club biedt in de eerste plaats de mogelijkheid om best practices te delen en verder te ontwikkelen tot hoge standaard. Daarnaast voorziet zij in de mogelijkheid om waar mogelijk gezamenlijk op te trekken in projecten die in samenwerkingsverband tot betere resultaten leiden, met als doel een duurzame Zuidas.

Welke concrete maatregelen heeft Loyens & Loeff genomen op het gebied van duurzaamheid?
Ons kantoor in Amsterdam beschikt over een innovatief en energiebesparend klimatologisch systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van het grondwater om het gebouw energiezuiniger te koelen en te verwarmen. Ook ons kantoor in Rotterdam maakt gebruik van koude-/warmteopslag en heeft een energiezuinig ventilatiesysteem. Hierdoor is kantoor Rotterdam CO2-neutraal.

Loyens & Loeff brengt regelmatig haar CO2-footprint in kaart en waar mogelijk wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. Compensatie vindt plaats via een deskundig bureau, dat daarvoor duurzame energieprojecten selecteert die CO2-uitstoot terugbrengen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Ook op de andere genoemde terreinen onderneemt Loyens & Loeff actie.