Houthoff

Houthoff is een van de grootste advocatenkantoren in Nederland, met meer dan 250 advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Bij Houthoff staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog op de agenda.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club voor het bedrijf?
Houthoff wil bewustwording stimuleren en samen met alle participanten een duurzame werkomgeving creëren. Daarnaast willen we de leefbaarheid in Zuidas vergroten door deel te nemen aan duurzame projecten op het gebied van energie, mobiliteit, mensen, water en afval.

Wat zijn de concrete duurzame maatregelen die Houthoff heeft genomen ?
In het kader van duurzaamheid zijn wij begonnen aan het inkoopproject van energiezuinige verlichting. In zowel het kantoor in Amsterdam als Rotterdam is 80% van de verlichting energiezuinig.
Op het gebied van vervoer onderstrepen we het belang van uitsluitend emissievrij transport en moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Tevens zijn op ons kantoor in Amsterdam en Rotterdam oplaadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd.
We hebben ons papierverbruik gereduceerd door in alle kantoren nieuwe printers te installeren die automatisch dubbelzijdig en zwart/wit kopiëren. Daarnaast hebben we 98% van onze juridische tijdschriften vervangen voor digitale varianten.

De manier waarop Houthoff teruggeeft aan de samenleving is zichtbaar in talloze projecten zoals het Cookie Project, Giving Back, JINC en de HB Incubator en de kerstkaart.

Cookie Project is een samenwerking met Iambe, een dagbestedingcentrum in Amsterdam voor jongeren met een verstandelijke beperking. Zij voorzien Houthoff dagelijks van overheerlijke zelfgebakken koekjes.
JINC helpt jongeren van 8 tot 16 jaar met een sociaal-economische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Wij verzorgen 4 x per jaar sollicitatietrainingen en bliksemstages.
Giving Back is een mentorproject voor bewezen talentvolle én ambitieuze scholieren, die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben op een succesvolle carrière. Wij organiseren workshops voor deze scholieren.
Met de HB Incubator richten wij ons op veelbelovende start-ups in Nederland. Wij bieden deze start-ups twee jaar juridische begeleiding tegen een gereduceerd tarief en willen hen helpen bij de groei en het realiseren van hun doelstellingen.
Tot slot versturen we de laatste jaren geen traditionele kerstkaart meer. Hiervoor in de plaats stellen wij een bedrag beschikbaar voor een goed doel.