Hompe en Taselaar

Waarom is Hompe & Taselaar participant van Green Business Club Zuidas?
Hompe & Taselaar is van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van Zuidas, met name op het gebied van (ondergrondse) infrastructuur in relatie tot milieu, duurzaamheid en energie. Op al deze gebieden is samenwerking een leidend principe. Toen de GBC werd opgericht is Hompe & Taselaar snel als participant toegetreden om het werk en de gewenste innovatie zo goed mogelijk uit te voeren met een zo breed mogelijk draagvlak.

Wat doet Hompe & Taselaar al op het gebied van duurzaamheid?
Wij denken na over de toekomst en proberen de huidige ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat gewenste duurzame ontwikkelingen in de toekomst niet worden belemmerd. Zo stond Hompe & Taselaar aan de wieg van de leidingtunnel in de Mahlerlaan. Al vijf jaar werkt Hompe & Taselaar aan een Zuidas zonder aardgas.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Samenwerking tussen alle participanten kan ertoe leiden dat er energiesystemen komen die meer efficiënt zijn en er functiecombinaties ontstaan die optimaal profiteren van reststromen: warmte, koude, grondstoffen etc.