Het Bosch

Het Bosch is een modern restaurant aan de Nieuwe Meer, met een prachtig uitzicht. Bij Het Bosch gaan lekker eten en duurzaamheid samen.

Visie op duurzaam ondernemen van het Bosch
Het Bosch heeft veel geïnvesteerd in groen ondernemen. Als ‘top restaurant’ zijn zij zich ervan bewust dat ze een voorbeeldrol hebben naar de gasten. Daarom zijn zo veel mogelijk producten biologisch.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club voor Het Bosch?
Het Bosch draagt lokale initiatieven op groen-gebied een warm hart toe, daarom zijn zij lid geworden van Green Business Club Zuidas.

Concrete maatregelen die Het Bosch genomen heeft en het resultaat daarvan:
Bij de bouw van het nieuwe pand hebben zij vanaf het begin zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame voorzieningen. Het houten gebouw is ontworpen met zeer hoge isolatiewaardes door gebruik te maken van een sparrensoort die wordt geperst tot een hardheid van eikenhout. Ook is het gebouw uitgerust met een warmte-terugwin-installatie.