Funding Circle

Visie op duurzaam ondernemen
Funding Circle verstrekt leningen waarmee MKB’ers in Nederland zich kunnen onderscheiden op het vlak van duurzaam ondernemen. Zij moedigen het MKB aan om krediet aan te vragen voor een duurzame investering. Werknemers proberen ook actief hun steentje bij te dragen aan duurzaam ondernemen door het uitsluitende gebruik van de fiets en het OV naar werk en het terugdringen van energie- en papiergebruik.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club voor Funding Circle?
Groen en verantwoord leven en werken is iets waar men niet altijd bij stilstaat. Green Business Club zien wij als een steuntje in de rug dat ons helpt vaker stil te staan bij duurzaam werken. Wij willen onze klanten door onze lidmaatschap bij Green Business Club Zuidas inspireren om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als groeiend bedrijf willen wij meegaan in de lopende initiatieven en voorstellen kunnen formuleren voor het verduurzamen en verlevendigen van onze werkomgeving. De kennis van de organisatie kunnen delen helpt ons om steeds een stapje verder te gaan.

Welke concrete maatregelen heeft Funding Circle genomen op het gebied van duurzaamheid?
Funding Circle is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in kleine dingen zit. Als bedrijf waar het helpen groeien van ondernemingen in lokale economieën centraal staat, is het vanzelfsprekend dat het bevorderen van een levendig woon- en werkcentrum heel belangrijk is. Zodoende denken wij na over hoe wij dagelijks intern een duurzame werkomgeving kunnen faciliteren, en hoe dit extern een positieve bijdrage levert aan de Zuidas en haar mensen.

Goede zorg voor de werknemers en de werkomgeving staat voorop. Gezonde en biologische snacks, vers fruit en het gebruik van GBC waterkannen behoren tot de orde van de dag. Ook een eerlijke werkvloer waar iedereen en alles gelijk behandeld wordt (een eigen CPO – Chief Plant Officer– zorgt voor de planten op kantoor) is belangrijk. Daarnaast organiseert Funding Circle jaarlijks verschillende sportevenementen voor haar medewerkers, en helpen wij jaarlijks mee aan de inzamelingsactie voor de voedselbank.

Wij zijn bescheiden begonnen met:

Waterkannen
Afvalscheiding
Vrijwel paperless kantoor

Hoe kan de Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Green Business Club Zuidas is een inspirerende organisatie die duurzaamheid niet alleen in woorden verwerkt maar ook in daden omzet. Als groeiend bedrijf willen wij meegaan in de lopende initiatieven en voorstellen kunnen formuleren voor het verduurzamen en verlevendigen van onze werkomgeving. Het delen van de kennis van de organisatie, helpt ons om steeds een stapje verder te gaan.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Zuidas?
Als medewerker van een bedrijf waar het helpen groeien van ondernemingen in lokale economieën centraal staat, is het vanzelfsprekend dat het bevorderen van een levendig woon- en werkcentrum heel belangrijk is. Zodoende denk ik samen met andere werknemers na over hoe wij dagelijks een duurzame werkomgeving kunnen faciliteren, en hoe dit een positieve bijdrage levert aan de Zuidas en haar mensen, evenals het delen van ervaringen met Green Business Club Zuidas.