Being Development

Being Development is een vastgoedonderneming die altijd rekening houdt met de directe en indirecte (natuurlijke) omgeving en daarbij logischerwijs altijd in het belang van de eindgebruiker in het oog houdt voor nu en in de toekomst.

Waarom is Being Development participant van Green Business Club Zuidas?
Het doel van Being Development is om duurzame waarden te creëren in het vastgoed, de kwaliteit van leven te verhogen en om een sociaal inclusieve en duurzame maatschappij te creëren. Elk project van Being Development levert daar een bijdrage aan. Participantschap van GBC Zuidas sluit naadloos aan bij deze doelstelling.

Wat doet Being Development al op het gebied van duurzaamheid?
Being Development is als eerste vastgoedontwikkelaar in Nederland, B Corp Certified. Al onze activiteiten worden intern en extern getoetst en gemonitord op de mate van impact op de directe en de indirecte omgeving, mens en milieu.

Elke vastgoedontwikkeling kent haar eigen duurzame kenmerken. Dit wordt bij Being Development enerzijds aangetoond door middel van een BREEAM certificering of GPR label en anderzijds vanuit het feit dat Being Development altijd als B Corp denkt en alles op die wijze doet.
Concrete interne voorbeelden zijn de Be-Inspired sessies en PersonalBeingPlan, externe voorbeelden zijn het BREEAM Excellent label van het, publiek toegankelijke, nhow Amsterdam RAI Hotel en het energiezuinige The Pavilion Amsterdam kantoor en geïntegreerd schakelstation met een sedumdak, PV-panelen, 100% LED verlichting, klimaatsysteem, semi-dichte zuidgevel (tegen opwarming) en volledige open, glazen noordzijde (natuurlijk licht) en uiteraard met oplaadmogelijkheden voor elektrisch vervoer.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Green Business Club zorgt voor de verbinding met partijen, die de noodzaak van het creëren van een sociaal inclusieve en duurzame maatschappij inzien en er actief mee bezig zijn. Hierdoor kunnen we Zuidas, Utrecht Centraal en het Beatrixkwartier nog beter samen duurzaam vormgeven.