Baker McKenzie

Waarom is Baker McKenzie participant van Green Business Club Zuidas?
Wij zijn lid van Green Business Club Zuidas omdat duurzaamheid belangrijk voor ons is, maar ook omdat het ons onzinnig lijkt om als organisaties in Zuidas allen apart te opereren. Samenwerking biedt schaalvoordelen maar ook nuttige uitwisseling van kennis en ervaring, waar uiteindelijk iedereen – en ook het milieu – beter van wordt.

Wat doet Baker McKenzie al op het gebied van duurzaamheid?
Baker McKenzie heeft en global programma – B-Green – waar ieder lokaal kantoor actief in is. In Amsterdam hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan het implementeren en verfijnen van een uitgebreid programma voor gescheiden afvalverzameling. Ook duurzamer reizen heeft onze focus: van zakelijke trips tot e-bikes voor kort gebruik.
Daarnaast zijn we doorlopend zijn we bezig met verduurzaming van het Baker McKenzie House.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Initiatieven blijven ontwikkelen, kennisdeling en het opzetten van samenwerkingsverbanden.