Arcadis

Arcadis heeft zich gecommitteerd om de kwaliteit van leven voor komende generaties te verbeteren, door sociale, economische en duurzame waarde toe te voegen aan de maatschappij.

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Arcadis. Minstens zo belangrijk is dat onze passie, het verbeteren van kwaliteit van leven, verankerd is in de mentaliteit van onze mensen.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club voor Arcadis?
GBC Zuidas ondersteunt en versterkt Arcadis in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO is het verbeteren van levenskwaliteit. GBC Zuidas bevordert goed nabuurschap, relaties tussen bedrijven in Zuidas onderling en faciliteert het toepassen van kennis en kunde op het gebied van MVO.

Welke concrete maatregelen heeft Arcadis genomen op het gebied van duurzaamheid?
Onze gebouwen zijn klimaatneutraal. We hebben een smart mobility beleid: kantoren vlak bij OV, chain mobility faciliteren etc.