Het bestuur van GBC Zuidas bestaat uit vertegenwoordigers van participanten ABN AMRO, Accenture, gemeente Amsterdam Zuidas, Loyens & Loeff, ORAM, Rai Amsterdam en de VU. Zij komen eens in de maand bijeen voor een bestuursvergadering. Twee maal per jaar vindt de Programmaraad plaats, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle participanten. Hier bespreken we de laatste ontwikkelingen en de plannen voor de komende periode.

Meer weten over onze werkzaamheden? Neem gerust contact op.


Uitvoeringsorganisatie

Eline Kik
Programmadirecteur

 
 

Maartje Oome
Communicatiemanager

 
 

Nina van den Berg
Projectmanager

Energie, Afval
en Mobiliteit

Kasper Spaan
Projectmanager

Water
 

Diederik Imfeld
Projectmanager

Mensen, Mobiliteit en Logistiek

Demi Alders
Projectmanager

 
 

Ivar Maas
Projectmanager
Lotte Gottschal
Projectmanager

Bestuur

Roland de Vlam
Voorzitter

Loyens & Loeff
Advocaat
 


Menno van der Valk
Penningmeester

ORAM
Manager Zuidas & Bereikbaarheid


Jan van den Bosch
Algemeen bestuurslid

Amsterdam RAI
Directeur Convention Centre


Willem Verduyn
Algemeen bestuurslid

Vrije Universiteit
Manager Vastgoedbeheer


Savitri Groag
Algemeen bestuurslid

Accenture
Corporate Social Responsibility Manager


Céline Pessers
Algemeen Bestuurslid

ABN AMRO
Manager Circulaire Economie


Maarten van Casteren
Adviseur

Zuidas – Amsterdam
Programmamanager Duurzaamheid


Meer over de Green Business Club