Green Business Club (GBC) Zuidas is in 2012 opgericht om binnen het bedrijfsleven structureel samen te werken aan verduurzaming van het gebied. Al snel sloten meerdere grote bedrijven zich aan. Anno 2019 zijn we een impactorganisatie met bijna 50 participanten en niet meer weg te denken uit Zuidas.

GBC Zuidas werkt met haar participanten actief samen in de projectgroepen Energie, Mensen, Afval Vrij, Water & Groen en Mobiliteit. Zij zetten ieder hun eigen expertise in om elkaar te inspireren en te helpen binnen deze pijlers. Zo is een levendig en betrokken netwerk ontstaan van professionals die allemaal verschillend zijn, maar één gezamenlijk doel hebben: van Zuidas het meest duurzame woon- en werkcentrum van Nederland maken.

GBC Zuidas brengt ieder jaar samen met participanten Zuidas gemeente Amsterdam en Hello Zuidas een duurzaamheidsverslag uit. Hierin zijn alle duurzame initiatieven uit het hele gebied van het afgelopen jaar verzameld. Lees hier het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2019.

Daarnaast deelt GBC Zuidas kennis met GBC Nederland en andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.

Bekijk hier het Jaarplan 2019 en de brochurebrochure van GBC Zuidas.

“Loyens & Loeff ambieert een zichtbaar duurzame bedrijfsvoering, die past bij onze cliënten en expertise. Door nauw samen te werken met specialisten uit andere disciplines komen we tot veelzijdige ideeën, oplossingen en projecten voor duurzame uitdagingen, en profiteren wij tegelijkertijd van de deskundigheid van de andere participanten.” 
Roland de Vlam, advocaat energierecht  – Loyens & Loeff en voorzitter Green Business Club (GBC) Zuidas.


Projecten

Het doel van de participanten van Green Business Club Zuidas is het verduurzamen van het gebied én de eigen bedrijfsvoering. Dat doen wij middels concrete projecten. Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval, Mobiliteit, Water & Groen en Mensen. Minimaal tweemaal per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Meer Info

Meer over de Green Business Club