“Ik ben er trots op dat de GBC in staat is geweest om zichtbare en voelbare impact te realiseren. De betrokkenheid van alle partijen laat zien dat duurzaamheid niet voor de bühne is, maar van intrinsieke waarde voor de deelnemers. Heel bijzonder in een gebied wat op het eerste gezicht gedreven lijkt door money making.’ Annelinda van Dijck – van Eck (BOEi, voorheen Vesteda), gaf GBC Zuidas mede vorm als bestuurslid.

Stichting Green Business Club Zuidas is in 2012 opgericht door Annemarie van Doorn (destijds ABN AMRO), Nic Frederiks (destijds projectbureau Zuidas) en Rein Aarts (Oram) om Zuidas te verduurzamen en verlevendigen. Al snel sloten andere grote bedrijven zoals Vesteda, Accenture en Beheersmaatschappij WTC zich aan.

Zuidas is het meest bekende zakencentrum van Nederland en wordt doorgaans geassocieerd met de “harde” zakenwereld. Maar juist hier gebeurt enorm veel op het gebied van duurzaamheid. Grote, invloedrijke bedrijven werken samen in GBC Zuidas om onder andere gebouwen te verduurzamen, om energie te besparen en afval beter te scheiden en/of te reduceren. Bestaande kantoorgebouwen worden aangepakt op duurzaamheid, nieuw te bouwen kantoren moeten aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. In Zuidas staan dan ook de meest duurzame kantoorgebouwen van Nederland.

Green Business Club Zuidas werkt hier met haar participanten actief samen in de projectgroepen Energie, Mensen, Afval, Water & Groen en Mobiliteit. Zij zetten ieder hun eigen expertise in om elkaar te inspireren en te helpen binnen deze pijlers. Zo is een levendig en betrokken netwerk ontstaan van professionals die allemaal verschillend zijn, maar één gezamenlijk doel hebben: van Zuidas het meest duurzame woon- en werkcentrum van Nederland maken.

GBC Zuidas brengt ieder jaar samen met participanten Zuidas gemeente Amsterdam en Hello Zuidas een duurzaamheidsverslag uit. Hierin zijn alle duurzame initiatieven uit het hele gebied van het afgelopen jaar verzameld.

Daarnaast deelt Green Business Club Zuidas kennis met Green Business Club Nederland en andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.

GBC Zuidas heeft op dit moment 35 participanten. Wil je samen met ons Zuidas verduurzamen? Sluit je aan!


Projecten

Het doel van de participanten van Green Business Club Zuidas is het verduurzamen van het gebied én de eigen bedrijfsvoering. Dat doen wij middels concrete projecten.

Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval, Mobiliteit, Water & Groen en Mensen.

Minimaal tweemaal per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Meer Info

Meer over de Green Business Club