2020/10/12 geplaatst in Geen categorie

Kinderen willen Zuidas vergroenen met buurtbudget

€100.000 om te verdelen    –    14 initiatieven     –     1 braakliggend terrein op de Amsterdamse Zuidas    –    De buurtbewoners bepalen

Amsterdam International Community School (AICS) en Green Business Club (GBC) Zuidas gaan in samenwerking met Gemeente Amsterdam Zuidas een braakliggend terrein in het gebied voor minimaal twee jaar vergroenen. Althans, als het aan de kinderen en de medewerkers van de Zuidas ligt. Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid heeft een buurtparticipatie in het leven geroepen, waarbij ze €100.000,- ter beschikking stellen voor buurtinitiatieven. Het vergroenen van het braakliggende terrein aan de Domenico Scarlattilaan is er één van. Bewoners van Buitenveldert en Zuidas mogen tot en met 21 oktober een stem uitbrengen op hun favoriete initiatieven en bepalen hoe het buurtbudget verdeeld moet worden.


Als het aan de schoolkinderen van AICS en GBC Zuidas ligt, wordt het terrein links van de afbeelding zo groen als op de tekening rechts. Een groene bedoening voor de kinderen, de Zuidas-medewerkers én de oudere bewoners van Buitenveldert via Welzijnszorg Dynamo.

Het initiatief ‘kinderen vergroenen Zuidas’ is bedoeld voor kinderen van de basisschool, zij kunnen hier les krijgen over biodiversiteit, vergroening en klimaatadaptatie door zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin. Ook leren ze samen te werken met leeftijdsgenoten, met medewerkers van Zuidasbedrijven én de ouderere bewoners van Buitenveldert die het leuk vinden om hier aan bij te dragen. Professionals begeleiden dit project en er wordt gebruik gemaakt van planten die bijdragen aan biodiversiteit en die bijvriendelijk zijn.

Sociaal en educatief aspect
Naast het sociale en educatieve aspect geeft dit project de mogelijkheid om een terrein, dat in Zuidas de komende tijd nog niet wordt bebouwd, te vergroenen. Hierbij wordt gelet op duurzame inzetbaarheid, zodat het project op een andere plek zou kunnen worden voortgezet.

Projectmanager Diederik Imfeld: “Gemeente Amsterdam Zuidas heeft het terrein aan de Domenico Scarlattilaan tussen EMA en Van der Valk beschikbaar gesteld. We ontvangen graag een bijdrage voor dit bijzondere project, zodat materialen kunnen worden gekocht en kennis kan worden ingehuurd. Ik zie al helemaal voor me dat komende zomer kinderen en Zuidassers les krijgen in de tuin en dat oudere bewoners van Buitenveldert gezellig meedoen of een kopje koffie komen drinken! Er zijn prachtige initiatieven die meedingen voor het buurtbudget, maar we hopen natuurlijk dat wij in elk geval voldoende stemmen binnenhalen om deze sociaal-educatieve, groene, samenwerking van de grond te krijgen.”

Het terrein tussen het gebouw van EMA en het Van der Valk Hotel is de plek waar schoolkinderen van AICS, Zuidasmedewerkers en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten door samen de Zuidas te vergroenen.

Tot en met 21 oktober kunnen alle bewoners van Amsterdam Zuidas en Buitenveldert hier stemmen op dit voorstel via Buurtbudget Zuid! Gebruik hiervoor uw persoonlijke stemcode uit de brief die u heeft ontvangen.