Green Business Challenge

Van advocaat tot consultant, bankier tot projectontwikkelaar, young Zuidas professionals slaan de handen ineen om de Zuidas te verduurzamen. Leiderschap, creativiteit, zingeving en concreet resultaat, daar draait dit programma om. Een broedplaats voor duurzame ideeën en een ontmoetingsplaats voor professionals die meer diepgang willen ervaren in werk en leven.

In de Green Business Challenge Zuidas gaan 10-15 deelnemers binnen vijf maanden de uitdaging aan om zelf initiatieven te ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame Zuidas. Tijdens het startweekend vormen deelnemers zelf teams rondom thema’s waarover ze gepassioneerd zijn. Naast eigen ideeën kunnen ze aan de slag gaan met bestaande cases.

De challengers worden voortdurend uitgedaagd veel over zichzelf te leren en nieuwe kwaliteiten aan te boren. In de Challenge word je als team uitgedaagd om in vijf maanden het beste resultaat neer te zetten voor een duurzamere (werk)omgeving in Zuidas.

Met vijf trainingsdagen, één slotdag en tussendoor ongelimiteerd coaching krijgen deelnemers alle benodigde input om als team een resultaat neer te zetten. Daarnaast is er alle tijd om individueel te reflecteren op persoonlijke competenties en levensvragen.


Een kort overzicht van de inhoud:

Project opzetten
Binnen vijf maanden zetten deelnemers aan de Challenge een duurzaam initiatief op. Tijdens de eerste trainingsdagen worden de teams gevormd. Deelnemers bepalen samen waar ze zich voor in willen zetten en hoe het  project vorm krijgt. Elk team krijgt een coach die ze bijstaat om de Challenge daadwerkelijk om te zetten in realiteit!

Persoonlijke groei en ontwikkeling
Door middel van trainingsdagen en coaching leren deelnemers ervaringsgericht meer over: creatie-management, zingeving, samenwerken, leiderschap, effectieve communicatie, je aan je woord kunnen houden, vertrouwen en betrouwbaar zijn, geïnspireerd en passievol leven, moed tonen, en genieten! Er zijn regelmatig feedbackmomenten om te leren over het zijn van een teamplayer, een leider en een waarmaker.

Praktisch idealisme: Be The Change
Alle dagelijkse keuzes hebben een directe impact overal op aarde. Welke keuzes maak je en waarom? Wij herinneren deelnemers aan de Challenge eraan om in de eerste plaats zelf een voorbeeld te zijn van wat ze willen zien. Om daardoor welhaast vanzelfsprekend verschil te maken in hun organisatie en daarbuiten. We besteden daarbij naast het project ook aandacht aan relaties, werk, gezondheid, consumentisme.

            

In vijf maanden doorlopen de teams de volgende onderdelen:

Kick-off 2-daagse:
Tijdens de eerste trainingsdagen wordt de groep uitgedaagd om zelf een missie te formuleren. De teams sluiten de 2-daagse af met een duidelijke formulering van het project en de impact die ze de komende vijf  maanden gaan maken. Elk team krijgt een coach. Na de kickoff gaan de teams aan de slag!

Het project
Elk team gaat keihard aan de slag: in vijf maanden moet resultaat geboekt worden. Elk team maakt afspraken. In de vijf maanden worden de teams tot het uiterste gestimuleerd om zichtbaarheid te creëren en impact te hebben.  Het uitgangspunt is dat iedereen dit naast zijn eigen werk kan doen, met een investering  van ongeveer één dagdeel in de week.

Doorlopende projectcoaching
Elk team krijgt een ervaren coach die vijf maanden doet wat nodig is om met zijn team resultaat te boeken, op persoonlijk- en op projectniveau.

Check-in dagen
Tijdens twee check-in dagen maken de trainers de link tussen de projecten en thema’s als: het hebben van impact, leiderschap durven tonen, en durven te vragen. De boodschap is: niet opgeven, je eigen leiderschap inzetten en gaan voor het hoogste resultaat mogelijk!

Slotmanifestatie:
Deze dag is de deadline voor het behalen van de geformuleerde resultaten. Op de slotmanifestatie presenteren de teams en de organisaties de resultaten van de afgelopen maanden aan een breed publiek.

     

Andere Young Professionals gingen je voor!
Van 2015 tot en met 2019 organiseerden EyeOpenerWorks en Green Business Club Zuidas samen de eerste vijf edities van de Green Business Challenge Zuidas.

Young professionals van de RAI Amsterdam, INBO, ABN AMRO, Akzo Nobel, Dienst Zuidas, Waternet, Loyens & Loeff, Rijkswaterstaat, GO VU,  CBRE en de Natuur en Milieufederatie realiseerden in vijf maanden een aantal bijzondere initiatieven.

Lees hier alles over de voorgaande Challenges

Er is plek voor 10-25 deelnemers. Wie kunnen er meedoen?

  • Young professionals (en alle andere ‘jongen van geest’ ;))
  • Werkzaam bij een organisatie gevestigd op de Zuidas.
  • Maximaal drie per bedrijf. Deelnemers kunnen zich ook met een bestaande challenge aanmelden.
  • Bereid tot een persoonlijke tijdsinvestering van aanwezigheid bij alle trainingen en per week gemiddeld een paar uur de tijd om te doen wat nodig is.
  • Een open, actieve, nieuwsgierige en positieve grondhouding tijdens de Challenge, je stelt je coachbaar op.

Aan deelname aan de challenge zijn kosten verbonden. De werkgever van de deelnemer betaalt € 2.499 euro per deelnemer. Participanten van GBC krijgen
€ 500,- korting en betalen € 1.999 per deelnemer.

Interesse? Neem contact op met Eline Kik Eline@greenbusinessclub.nl