2018/05/11 geplaatst in Afval

Drie concrete aanbevelingen tegen voedselverspilling

Op maandag en dinsdag scoort de gezonde lunch het beste, op donderdag is de no show het hoogst en op vrijdag doe je mensen vooral een plezier met een vette snack. Ook blijkt na drie maanden verspilling monitoren bij banqueting lunches bij zeven bedrijven in Zuidas, dat het gebied met 20% verspilling eigenlijk heel gemiddeld scoort.  Maar gemiddeld, dat is voor GBC Zuidas en Wastewatchers niet goed genoeg!

Effect
ABN AMRO/Vermaat, Accenture/ISS, Lexence/Vitam, Loyens & Loeff/Eurest, RAI Amsterdam/RAI, Van Doorne/Albron, Zuidas gemeente Amsterdam/WeCanteen startten drie maanden geleden met het project tegen voedselverspilling, dat GBC Zuidas initieerde in samenwerking met Wastewatchers. De afgelopen periode is geregistreerd wat en hoeveel is verspild bij de geserveerde lunches bij overleggen en bijeenkomsten. Wastewatchers heeft de data geanalyseerd en op basis hiervan drie aanbevelingen gedaan, die de bedrijven nu gaan toepassen. Weer drie maanden later kan het effect van deze aanpassingen worden gemeten.

No show
Eén van de drie belangrijkste aspecten die voedselverspilling kunnen verklaren is het niet komen opdagen van gasten, terwijl hiervoor wel besteld is. Dit principe heet no show. De mate van no show heeft direct invloed op de mate van voedsel dat bij een banquetingpartij over blijft.  Uit de metingen blijkt dat op donderdagen er relatief meer no show is dan de rest van de week. Dit lijkt op een specifiek patroon. Achterhalen waarom dit zo is, kan helpen het op te lossen. Een reden kan zijn dat er op donderdag veel lunchbijeenkomsten zijn, en mensen zich dubbel opgeven, om pas op de dag zelf te beslissen waar ze heen gaan. Een lunch per mail of telefoon laten bevestigen op woensdag, kan een deel van de no show ondervangen.

Samenstelling en hoeveelheid
Het aanbod per bezoeker komt vaak niet overeen met de verwachte afname. Het is bekend dat men per persoon zelden twee twee broodjes, kop soep en stuk handfruit eet, toch wordt dat meestal aangeboden. Cateraars moeten durven hiervan af te wijken en kunnen bijvoorbeeld extra broodjes gekoeld achter de hand houden. Opvallend is dat het verspillingspercentage van salade in Zuidas flink boven het gemiddelde ligt, zo’n 32%. Blijkbaar houden Zuidassers dus minder van salade dan de meeste cateraars denken.

Wie eet wat?
Ook profilering van de klant kan helpen om verspilling te voorkomen, ofwel, hoe meer je van de gast weet, hoe beter je het aanbod af kunt stemmen. Is het een boardmeeting? Dan is het de presentatie die telt. Bestaat de groep uit meer mannen of meer vrouwen? Vrouwen eten doorgaans wat minder en kiezen eerder voor salade. Iets verder doorvragen bij de opdrachtgever levert bruikbare informatie op die helpt om de juiste lunch op tafel te krijgen.

Zuidaslunch
Met deze en de andere data gaan de deelnemers aan de slag. Over drie maanden wordt de balans opgemaakt en is het effect van de aanbevelingen inzichtelijk. Na een half jaar meten, kunnen de Wastewatchers vrij nauwkering inschatten wat een Zuidasser op welke dag van de week eet. Deelnemende bedrijven kunnen op basis van deze informatie een speciale “Zuidaslunch” samenstellen en opnemen in het assortiment, met als resultaat tevreden Zuidassers en minder verspilling.