2018/10/09 geplaatst in Energie

Caryl Rusbultprijs voor scriptie op basis van onderzoeksstage GBC Zuidas

Masterstudent sociale psychologie Ivar Maas onderzocht tijdens zijn onderzoekstage bij GBC Zuidas hoe gedragsverandering kan helpen bij verduurzaming, en of een competitie-element dit duurzame gedrag kan stimuleren. Voor zijn afstudeerscriptie, die hij schreef op basis van dit onderzoek, kreeg hij de Caryl Rusbultprijs voor de beste scriptie op het gebied van sociale psychologie.

Hiertoe initieerde hij bij zeven organisaties in Zuidas een Energie Competitie, die was gericht op het reduceren van printen en kopiëren. Hiermee bespaarden deze organisaties niet alleen veel papier, maar ook veel energie die wordt gebruikt door de print- en kopieerapparaten. Accenture, Arcadis, CBRE, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Loyens & Loeff en gemeente Zuidas wedijverden twee maanden lang om een zo groot mogelijk printreductie. In totaal werden met deze competitie maarliefst 522941 blaadjes printpapier bespaard!

Deelnemende organisaties waarbij de medewerkers enkel feedback kregen op het eigen printverbruik, bespaarden 6% aan printpapier. De medewerkers van de organisaties die in de competitie zaten, kregen feedback over hun eigen resultaten en hoe ze het deden ten opzichte van de andere competerende bedrijven. Dit competitie-element gaf de deelnemers duidelijk een extra boost, en dat zag je terug in het resultaat van ruim 19% minder printpapier!

De spelregels van de competitie werden binnen de organisaties gecommuniceerd via email, intranet en posters die bij de print- en kopieerapparaten hingen. Zo kun je dus als organisatie met relatief eenvoudige middelen enorm veel energie en papier besparen. Ivar gaf de deelnemers na afloop een advies mee om deze positieve gedragsverandering een blijvend karakter te geven.

Naast de praktische opbrengsten van dit onderzoek droeg de scriptie wetenschappelijk bij door nieuwe factoren vast te stellen die invloed hebben op duurzaam gedrag op de werkvloer.

Voor zijn scriptie op basis van dit onderzoek kreeg Ivar de welverdiende Caryl Rusbult prijs voor de beste scriptie van de faculteit Sociale Psychologie bij de VU !

Meer weten? Neem contact op met Ivar Maas I.maas@VU.nl