Energietransitie

Participanten van GBC Zaanstad werken samen aan de energietransitie. De inzet is om bedrijven vooral inspireren om meer te doen dan de wettelijke erkende maatregelen. Zowel de Zaanse industrie als het MKB doet mee.

Zaanse Industrie (verbruik > 50.000 m3)

Er wordt samengewerkt rondom restwarmte, koeling en duurzame opwek van energie. Kennis uitwisselen, inspireren en concrete projecten initiëren gebeurt twee keer per jaar tijdens Zaanse Klimaattafels.  Hierbij wordt gestreefd naar brede vertegenwoordiging van de Zaanse industrie, waarbij naast participanten ook andere bedrijven vertegenwoordigd zijn.

MKB bedrijven (Top 50 ‘Zaanse groene koplopers’ met als ambitie CO2 neutraal per 2025)

Doelstellingen:
1) Events en communicatie: informeren & bewustwording
2) Impact maken op de gezamenlijke footprint van de 50 ‘Zaanse Groene Koplopers
3) Gericht op energiebesparing van bedrijfspanden & het opwekken en gebruiken van duurzame energie;
4) Stappenplan verbeteringen (trias energetica, subsidie, PV, WP etc)
5) Verbinden van verbeteringen

Hiervoor organiseren we meerdere kennissessies om te informeren en bewustwording te vergroten. Er worden 50 koplopers geworven. Bij deze bedrijven wordt een scan gedaan waarbij alle duurzame maatregelen worden uitgewerkt. Daarnaast komt er een integraalrapport met alle maatregelen.

Wilt u zich ook aansluiten bij de projectgroep Energietransitie of wilt u meer informatie hebben over dit onderwerp, mail dan naar jantine@greenbusinessclub.nl.

Deze pagina wordt gevuld met concrete projecten in Zaanstad. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten van andere Green Business Clubs is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Energietransitie