GBC Zaanstad begint met drie projectgroepen met de thema’s circulariteit, energietransitie en mobiliteit.

Minimaal vier keer per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Projectgroepen

Circulair

Binnen de de projectgroep Circulair worden projecten ontplooid die bijdragen aan bijvoorbeeld circulaire inkoop, afvalverwerking en bouw.

Meer info

Energietransitie

De projectgroep Energietransitie werkt aan energiebesparing en vergroening van het energieverbruik in Zaanstad.

Meer info

Mobiliteit

Participanten binnen de projectgroep Mobiliteit zetten zich gezamenlijk in om woon-werkverkeer en de andere vormen van transport in Zaanstad te verduurzamen.

Meer info