Vanuit de gemeente Zaanstad en Business Club Nederland is een initiatief ontstaan om een lokale Green Business Club (GBC) in Zaanstad op te richten bestemd voor het Zaandelta gebied. De twee bedrijventerreinen Westerspoor en Zuiderhout in Zaandam bieden voldoende potentie voor een GBC. Zaanstad heeft duurzaamheid, toerisme en de koppeling tussen bedrijven, (lokale) overheden en ondernemers hoog in het vaandel staan. De komst van een GBC zal een stevige impuls kunnen geven aan de samenwerking en een duurzame toekomst in het gebied.

Het Zaandelta gebied beslaat in totaal drie bedrijverterreinen: Westerspoor, Zuiderhout en het Hembrugterrein. Om ambities realiseerbaar te houden, focust GBC Zaandelta zich in eerste instantie op de eerste twee. Het Hembrugterrein is volop in ontwikkeling en zal op het gebied van duurzaamheid idealiter continu worden aangespoord.

Een Green Business Club (GBC) is een lokale non-profit impactorganisatie die samen met lokale partijen, ‘participanten’ genoemd, werkt aan het verduurzamen van een gebied of stad. GBC richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van een gebied en van de gebouwen die hierin gevestigd zijn. GBC richt zich op concrete projecten waarmee verduurzaming wordt aangejaagd en op projecten met een sociaal-maatschappelijke waarde. Uitgangspunt is dat bedrijven en gebruikers van gebieden samenwerken aan het verduurzamen van hun eigen directe omgeving. Participanten geven zelf sturing, doordat ze zich vertegenwoordigd weten door een stichtingsbestuur wat de volledige zeggenschap heeft over de GBC.

De ondersteunende organisatie voor de lokale GBC’s is de stichting Green Business Club Nederland (GBC NL). GBC NL heeft tot doel om de verduurzaming in Nederland aan te jagen, door bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld te stimuleren tot samenwerking en investering in duurzaamheid (lokale GBC’s). Er zijn momenteel zes lokale GBC’s te vinden in Nederland: Utrecht, Twente, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Duiven. En drie in oprichting: Arnhem, Zaandam en Rotterdam. GBC NL werkt samen met partners uit het bedrijfsleven en met organisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en TNO. GBC NL levert ondersteuning aan de lokale GBC’s door middel van marketing/communicatie, administratieve diensten en kennisdeling.


De lokale GBC biedt een formule waarbinnen bedrijven, organisaties en overheden gezamenlijk werken aan de verduurzaming van het gebied. Participant worden van een lokale GBC biedt u:

  •  Een interessant netwerk van bedrijven en organisaties met een duurzame ambitie.
  • Actieve deelname aan concrete, gezamenlijke projecten.
  • Kennisuitwisseling en verdieping door kennissessies en best practice-bijeenkomsten.
  • Meetbare milieuwinst door deelname aan projecten.
  • Kostenbesparing door deelname aan projecten.
  • Ondersteuning bij het bewustwordingsproces omtrent duurzame thema’s en het stimuleren van duurzaam gedrag onder medewerkers.
  • Mogelijke business door projecten die aansluiten op de core business van uw bedrijf.
  • Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van de lokale GBC.