Green Business Club Waterweg begint met onderstaande projectgroepen vallend onder de thema’s circulariteit, energietransitie en mobiliteit. Het programma 2019 -2020 wordt hiermee gestart.

Minimaal vier keer per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Projectgroepen

Afval & Circulaire Economie

De focus ligt op het inzamelen én opzetten van een marktplaats voor bouwafval, metaal en hout en het organiseren van een Circulair Challenge Waterweg

Meer info

Energie

In samenwerking met stakeholders in de regio, waaronder energiecollectieven in de drie gemeenten, energieleveranciers, woningbouwcorporaties wordt gekeken naar lokale opwek van hernieuwbare energie en de mogelijkheid van uitwisselingen van restwarmte in Vlaardingen.  

Meer info

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Er is aandacht voor het verduurzamen van de last mile: zowel door stromen te bundelen, verminderen en vergroenen. Daarnaast wordt er gekeken naar elektrische deeloplossingen, denk hierbij aan fietsen, scooters en auto's.

Meer info