2020/03/20 geplaatst in Algemeen

Aanpak komende weken (Update COVID-19) | Zorg goed voor elkaar!

De organisaties in ons netwerk worden allemaal in meer of mindere mate geraakt door de maatregelen om snelle verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan: soms in de core business, maar sowieso in de bedrijfsvoering. Dit nog los van de mensen werkzaam bij deze bedrijven, die misschien ook persoonlijk geraakt worden. Spannende tijden, zacht uitgedrukt. Ook voor Green Business Club en de verschillende projecten, vraagt deze tijd om aanpassingen.

Projecten als het reduceren van zakelijk vliegverkeer, een E-bike Try-out, of mensen verleiden tot thuiswerken, lijken plotsklaps – tijdelijk  – niet meer relevant te zijn. Geplande bijeenkomsten, bedoeld om kennis te delen of op feestelijke wijze een nieuwe GBC te lanceren, zijn in ieder geval tot 6 april niet aan de orde. Tegelijkertijd ligt er voor de uitvoeringsorganisaties voldoende werk in de voorbereiding en uitvoering van lopende projecten.

Logischerwijs zijn nu plotseling hele andere, tot voor kort onbekende zaken even prioriteit. De focus ligt voor veel bedrijven op het vinden van een weg in deze fase van onrust. Dat neemt niet weg dat programmamanager Dolf Bierhuizen bereikbaar is voor vragen, suggesties, of andere zaken.

Kick-off GBC Waterweg
De kick-off van GBC Waterweg, gepland op donderdag 2 april, zal helaas niet door kunnen gaan en zal uitgesteld worden naar een nader te bepalen datum. Achter de schermen wordt er hard doorgewerkt aan het opzetten van projecten en de doelstellingen van GBC Waterweg. Over twee weken lichten we graag toe wat GBC Waterweg en haar participanten gaan doen om de energie transitie en de overstap naar de circulaire economie te versnellen.

PrintLess Contest
Op 30 maart zou de landelijke PrintLess Contest van Green Business Club Nederland van start gaan, waarin twee maanden lang tegen elkaar wordt gestreden voor een zo groot mogelijke printreductie. Afgelopen jaar deden twintig bedrijven door heel Nederland mee en werden er 796.661 blaadjes printpapier bespaard! Op dit moment starten is geen mogelijkheid. Projectmanager Lotte Gottschal is met partners in overleg over een alternatieve startdatum.

De belangrijkste boodschap: wees voorzichtig, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.