Zero emissie goederenvervoer

Door te werken aan het verminderen, verslimmen én verschonen van de goederenstromen, wil de werkgroep de CO2-uitstoot van de logistiek in het Utrechtse stationsgebied zover mogelijk -met de intentie naar zero-emissie in 2025- terugbrengen.

In steeds meer steden en op bedrijventerreinen neemt niet alleen de druk maar ook de CO2-uitstoot toe door de hoeveelheid busjes en auto’s die producten en diensten leveren. Zo ook in het stationsgebied Utrecht Centraal.

In 2018 scherpten we de ambitie -om samen met de bedrijven in het stationsgebied 25 procent minder CO2-uitstoot van het goederenvervoer te realiseren in 2020- aan om te onderzoeken of dit teruggebracht kan worden naar nul procent (zero emissie). Hiervoor ondertekenden we een intentieverklaring om het Utrechtse stationsgebied onderdeel te laten zijn van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Het doel van deze Green Deal is zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025.

Projectgroep: Zero emissie goederenvervoer

Onderzoek logistieke stromen

Wat zijn de mogelijkheden om binnen de benodigde servicekaders te goederenstromen van participanten te verminderen, te verslimmen en te verduurzamen? Deze vraag stond in 2018 centraal in het onderzoek dat Districon deed naar de logistieke stromen in het Utrechtse stationsgebied.

Meer informatie

Symposium Zero Emissie Stadslogistiek

Op maandag 4 maart 2019 organiseerde Green Business Club Nederland een symposium over Emissievrije Stadslogistiek. De aanpak van de werkgroep zero emissie goederenvervoer in samenwerking met Districon was onderdeel van het programma.

Lees meer