Binnen de Green Business Club Utrecht Centraal zijn er zijn drie werkgroepen met elk een eigen lange termijn doelstelling.

Ieder jaar worden er door de drie werkgroepen diverse concrete projecten gerealiseerd die bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. De projecten richten zich op verschillende (of meerdere) doelgroepen. Voorkomende doelgroepen zijn: de participanten / grote bedrijven in het stationsgebied, bewoners in én bezoekers van Utrecht Centraal.

Als GBCU werken we grotendeels vraaggericht, waardoor wijzigingen gedurende het jaar mogelijk zijn. De participanten worden dan ook uitgenodigd om acties, projecten en activiteiten, of enthousiaste nieuwe afgevaardigden in te brengen.


Projectgroepen

Circulair

Binnen de projectgroep Circulair ligt de focus ligt op het Zero Waste project. Na een nog uit te voeren benchmark worden kansen geïnventariseerd.

Meer info

Levendig

De werkgroep Levendig stelt zich twee concrete doelen: het creëren van groene oases en het verlevendigen van de doorgaande routes in het stationsgebied.

Meer info

Mobiliteit

Thema’s die binnen de werkgroep Mobiliteit spelen zijn: duurzaam goederenvervoer, het verduurzamen van de mobiliteit van werknemers en het stroomlijnen van het autoverkeer in het stationsgebied.

Meer info