Tijdens het aantreden van een kersvers bestuur én een nieuwe programmamanager, hebben de werkgroepen van de Green Business Club Utrecht Centraal niet stilgezeten. GBC Utrecht Centraal richt zich op de drie pijlers: (duurzame) mobiliteit, circulair (afval) en levendig (placemaking). De drie gelijknamige projectgroepen van de GBC Utrecht Centraal zijn druk met deze thema’s bezig.


Projectgroepen

Circulair

Binnen de projectgroep Circulair ligt de focus ligt op het Zero Waste project. Na een nog uit te voeren benchmark worden kansen geïnventariseerd.

Meer info

Levendig

De werkgroep Levendig stelt zich twee concrete doelen: het creëren van groene oases en het verlevendigen van de doorgaande routes in het stationsgebied.

Meer info

Mobiliteit

Thema’s die binnen de werkgroep Mobiliteit spelen zijn: duurzaam goederenvervoer, het verduurzamen van de mobiliteit van werknemers en het stroomlijnen van het autoverkeer in het stationsgebied.

Meer info