Utrecht Centraal wordt een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een plek die zich in de stad onderscheidt door schone lucht, een groene omgeving en de activiteiten die er plaatsvinden. Kortom: een levendig, dynamisch én duurzaam stationsgebied waarin het prettig is om te verblijven.

De Green Business Club Utrecht Centraal wil dit in samenwerking met al haar participanten realiseren door middel van de volgende drie (lange termijn) doelstellingen:

Circulariteit

Het verminderen en structureren van afvalstromen bij de participanten en in de directe omgeving van het stationsgebied en de CO2 uitstoot van het goederenvervoer reduceren met 25% in 2020.

Levendig

Bijdragen aan het tijdelijk en (semi)permanent verlevendigen van Utrecht Centraal.

(Personen)mobiliteit

In aanloop naar 2025 stap voor stap de (woon-werk)mobiliteit van werknemers en bezoekers verschonen en verduurzamen met een CO2 reductie van minstens 25%.

Ieder jaar worden er door de drie werkgroepen diverse concrete projecten gerealiseerd die bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. Als GBCU werken we grotendeels vraaggericht, waardoor wijzigingen mogelijk zijn. De participanten worden dan ook uitgenodigd om, gedurende het jaar, acties, projecten en activiteiten of enthousiaste nieuwe afgevaardigden in te brengen.


Projectgroepen

Circulariteit

Als bedrijven in het stationsgebied produceren we een hoop afval. Afvalscheiding en recycling van materiaal zal hier - als onderdeel van de stad als geheel - een groot effect hebben. Evenals een duurzame toelevering én afvoer van goederen in en uit het stationsgebied.

Meer info

Levendig

Station Utrecht Centraal is een openbaar vervoer hub waar mensen niet alleen doorheen reizen, maar ook steeds meer verblijven. Om te winkelen, te eten, te slapen, voor cultuur of als ontmoetingsplek. Het gebied is alleen nog onvoldoende ingericht voor deze functie. Als Green Business Club Utrecht willen we daarom zowel tijdens als ná de verbouwingen in en rondom Utrecht Centraal bijdragen aan een levendige en (sociaal) veilige verblijfsplek.

Meer info

Mobiliteit

Onderdeel van een duurzame en gezonde omgeving is schone lucht. In het stationsgebied Utrecht Centraal is dit niet vanzelfsprekend en - hoe kan het ook anders - de participanten van de GBCU dragen bij aan deze vervuiling. Op het gebied van (woon-werk)verkeer van medewerkers en bezoekers aan het gebied is nog veel winst te behalen.

Meer info