Word participant van GBC Utrecht Centraal en werk samen aan het verduurzamen en verlevendigen van het Utrechtse Stationsgebied.

Participant worden betekent:

  • Samenwerken met lokale partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten in gang te zetten.
  • Een sectoroverstijgend netwerk van lokale en landelijke koplopers in duurzaam ondernemen.
  • Kennisuitwisseling over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen vastgoed, mobiliteit, energie, afval, water en sociale duurzaamheid.
  • Deelname aan projectgroepen gericht op concrete resultaten.
  • Gratis deelname aan lokale en landelijke activiteiten, zoals regiobijeenkomsten.
  • Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van de GBC.

 

De doelstellingen worden vertaald in drie pijlers

Mobiliteit

1. CO2 footprint van het gebied verkleinen door het bundelen van logistieke stromen

Leefbaarheid

2. Leefbaarheid openbare ruimte verbeteren tijdens én na de bouwperiode

Circulariteit

3. Voedsel- en productverspilling reduceren middels circulaire inkoop

Financiële bijdrage

Voor de continuïteit van de GBC is de financiële bijdrage essentieel. Afhankelijk van de eigenschappen van het bedrijf/organisatie betaalt een participant een bedrag tussen de EUR 0,- en EUR 5000,- per jaar. Participanten doen minstens drie jaar mee. Deelname aan GBC wordt automatisch verlengd tenzij de participant uiterlijk drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk opzegt. Andere voorwaarden voor deelname aan de GBC zijn dat u een binding heeft met het Utrechtse Stationsgebied, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid bent te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Contact