Word participant van Green Business Club Utrecht Centraal en werk samen aan een duurzaam en leefbaar Utrechts stationsgebied

Participanten in de Green Business Club Utrecht Centraal trekken gezamenlijk op om duurzame projecten in het stationsgebied Utrecht te realiseren. Zij hebben de gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan een leefbaar Utrecht Centraal.

Duurzame bedrijfsvoering en kennisdelen

Door deelname aan de Green Business Club Utrecht kunnen bedrijven zich profileren als duurzame voorloper. Participeren in de Green Business Club Utrecht Centraal is ook een eenvoudig en toegankelijk middel om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, door kennisdeling en uitvoering van best practices.

Voordelen

Participant zijn van de Green Business Club Utrecht Centraal heeft een aantal voordelen:

  • Deel uitmaken van een sector overstijgend netwerk van lokale en landelijke koplopers in duurzaam ondernemen.
  • Kennisuitwisseling over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen van vastgoed, mobiliteit, energie, afval, water en sociale duurzaamheid.
  • Samenwerken met lokale partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten in gang te zetten.
  • Deelname aan projectgroepen gericht op concrete resultaten.
  • Gratis deelname aan lokale activiteiten.
  • Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van de Green Business Club Utrecht Centraal.
  • Ontvangen van ondersteuning van bestuur en andere participanten bij het opzetten van duurzame projecten (mits passend binnen de doelen en middelen van de club).

Op dit moment heeft de Green Business Club Utrecht Centraal 16 participanten.

De Green Business Club Utrecht Centraal werkt aan de verduurzaming en verlevendiging van het gebied door:

Zero emissie goederen- en personenmobiliteit

De CO2 footprint van het gebied verkleinen door het bundelen van logistieke stromen en de uitstoot van medewerkers en bezoekers terug te dringen.

Levendigheid

Het verbeteren van de leefbaarheid in de openbare ruimte tijdens én na de bouwperiode.

Zero waste

Afval reduceren en maximaal scheiden, zorgen voor minimaal restafval en CO2-emissies terugdringen met als doel waarde creëren door middel van hergebruik.

Financiële bijdrage

Voor de continuïteit van Green Business Club Utrecht Centraal is de Participantenbijdrage essentieel. De bijdrage wordt jaarlijks in de participantenvergadering vastgesteld en dient te worden voldaan in januari van het desbetreffende jaar. Om rekening te houden met kleinere organisaties, is de lidmaatschapsbijdrage tussen de 1500 en 5000 euro per jaar. Voorwaarde voor deelname aan de Green Business Club Utrecht Centraal is dat uw bedrijf gevestigd is in het Stationsgebied Utrecht Centraal, binding heeft met het gebied, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid is te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Contact