Participanten in de GBCU trekken gezamenlijk op om duurzame projecten in het stationsgebied te realiseren. Zij hebben de ambitie om bij te dragen aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied Utrecht.

Onze aanpak is lokaal, gericht op het stationsgebied Utrecht, en gebaseerd op drie pijlers:

  1. Doen: samen met de participanten realiseren we concrete projecten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen. De participanten leveren hier een actieve bijdrage aan.
  2. Delen: we faciliteren kennisdeling tussen participanten, stakeholders en andere belanghebbenden in het gebied.
  3. Ontmoeten: de impact van de GBCU vergroten door in gesprek te zijn met participanten onder elkaar, stakeholders, de gemeente en andere ondernemers in het stationsgebied en deze ontmoetingen ook te faciliteren.

De Green Business Club Utrecht heeft op dit moment 19 participanten: