Jaarbeurs

Wat is de visie op duurzaam ondernemen?

Wij geloven in een duurzame bedrijfsvoering door bij onze bedrijfsactiviteiten nadrukkelijk te zorgen voor balans tussen people, planet, profit. “People” betekent voor ons sociaal bewust ondernemen met hart en zorg voor mensen. Dat geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers. Ook buiten Jaarbeurs zetten we ons in om mensen in beweging te brengen en kansen te bieden. Wij willen mensen dat zetje geven zodat perspectief ontstaat. Dat zorgt namelijk voor beweging bij mensen. Onze primaire aandacht ligt daarbij op de stad Utrecht wat is ingegeven door onze lange verbondenheid met de stad en de belangrijke rol welke wij altijd hebben vervuld. In al ons handelen zit het streven naar excellentie. Invulling geven aan “Planet” betekent voor ons dan ook excellente zorg voor het milieu. Zorg waarbij we ons maximaal inspannen om onze belasting t.a.v. het milieu te minimaliseren en waar mogelijk tot nul te reduceren. Behalve dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen willen we ook anderen stimuleren dat te doen. Vanuit onze rol als organisator van ontmoetingen maar ook als bruggenbouwer, zijn we dagelijks in beeld bij veel bedrijven en bezoekers.

Onze inspanningen voor het milieu en de noodzaak daartoe willen we uitdragen en zo anderen stimuleren hetzelfde te doen.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club voor Jaarbeurs?
Door samen te werken met andere bedrijven in de omgeving leer je van elkaar en inspireer je elkaar ben je in staat grotere dingen aan te pakken. De Green Business Club biedt een prachtig platform omdat te realiseren.

Welke concrete maatregelen heeft Jaarbeurs genomen op het gebied van duurzaamheid?
Bijvoorbeelde de plaatsing van 1386 zonnepanelen op het dak van de Beatrixgebouw. Dit levert 319.278 kWh aan energie op: staat gelijk aan het vebruik van 200 huishoudens!

Daarnaast heeft Jaarbeurs een WKO. Energie in de vorm van warmte of koude halen we uit de omgeving en slaan we als energie op in de bodem om op een later moment weer te gebruiken. De exacte besparing is lastig te meten maar loopt in de vele tonnen kWh.