GBC Utrecht is onderdeel van Green Business Club Nederland. De club bestaat uit een bestuur, drie projectgroepen en de programmamanager.

Projectgroepen werken zelfstandig aan eigen doelstellingen. Het bestuur en de programmamanager dragen zorg voor het behalen van de doelen en uitdragen van de missie: samenwerken aan een leefbaar Utrecht Centraal. De programmamanager is tevens verantwoordelijk voor kruisbestuiving tussen projectgroepen.

GBC Utrecht werkt vanuit een samenwerkingsovereenkomst. De projectgroepen werken zelfstandig en Judith Sterkenburg coördineert; verbindt alle ideeën, projecten en projectgroepen aan elkaar en ondersteunt waar nodig bij de uitvoering.


Uitvoeringsorganisatie

Judith Sterkenburg
Programmamanager

Bestuur

Jacco Buisman
Voorzitter


Wilma Kreikamp
Secretaris


Hans van Walsem
Penningmeester