Green Business Club Utrecht Centraal is onderdeel van Green Business Club Nederland. De club bestaat uit een bestuur, vier werkgroepen en de programmamanager.

De werkgroepen werken zelfstandig aan eigen doelstellingen. Het bestuur en de programmamanager dragen zorg voor het behalen van de doelen en uitdragen van de missie: samenwerken aan een leefbaar Utrecht Centraal. De programmamanager is tevens verantwoordelijk voor kruisbestuiving tussen de werkgroepen; verbindt alle ideeën en projecten aan elkaar en ondersteunt waar nodig bij de uitvoering.

Lees hier de verklaring met betrekking tot de nieuwe AVG-privacywet.


Uitvoeringsorganisatie

Judith Sterkenburg
Programmamanager

Bestuur

Jacco Buisman
Voorzitter


Wilma Kreikamp
Secretaris


Aletta Koster
Penningmeester


Meer over de Green Business Club