• "Als grote stakeholder in het gebied moet je verantwoordelijkheid nemen als het gaat om een duurzaam behoud van de omgeving." Wilma Kreikamp, Rabobank

Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied Utrecht

De Green Business Club Utrecht (GBCU) is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het stationsgebied of daarmee verbonden zijn. De negentien participanten zetten zich gezamenlijk in om het stationsgebied en de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te verlevendigen. Dit doen we door middel van concrete projecten en kennisdeling. Zo leren we van elkaar en kunnen we elkaar, maar ook derden, inspireren.


Infographic Duurzaam Personenmobiliteit

Green Business Club Utrecht Centraal heeft de intentie om de mobiliteit van medewerkers en bezoekers in stationsgebied Utrecht verder verduurzamen naar zero emissie in 2030. Binnen verschillende bedrijven in het stationsgebied wordt hard aan dit doel gewerkt. Denk aan het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid, elektrische leaseregelingen, auto- en fietsdeelsystemen, het stimuleren van OV-gebruik en het plaatsen van laadpunten voor elektrische auto’s. Deze initiatieven zijn opgenomen in een infographic.

 


Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.