Green Business Club (GBC) Twente  kent vijf verschillende thema’s/projectgroepen: Verduurzaming Bedrijventerreinen, de Denktank, Duurzame Mobiliteit, Duurzame Bouw en Circulair Ondernemen.

Wilt u een project starten in samen werking met (een aantal van de) participanten van GBC Twente? Neem contact op met René Venendaal, voorzitter van GBC Twente.


Projectgroepen

Circulair Ondernemen

In samenwerking met Twente Milieu en de Climate Neutral Group wordt een programma uitgewerkt voor klimaatneutraal ondernemen en circulaire economie. Komend periode zal op deze website meer informatie beschikbaar worden gesteld over dit initiatief.

Meer info

Denktanks

De plannen met betrekking tot een denktank in de vorm van een Green Business Club Challenge worden steeds concreter. Gedachte is dat creatieve ondernemers en experts van de GBC Twente onder begeleiding samen aan de slag gaan. Momenteel wordt gezocht naar financiering hiervan.

Meer info

Duurzame Bouw

Met de Stichting Pioneering is gesproken over samenwerking die komende periode concreet zal worden gemaakt. In het kader van het provinciale Waardemakers-programma is een duurzame bouw sessie in de maak.

Meer info

Duurzame Mobiliteit

Naast het lopende STEK-project wordt bekeken in hoeverre met Twente Mobiel kan worden samengewerkt. Verder lijken mobiliteitscentra in opkomst te zijn. Ook wordt gezocht naar samenwerking met het onderdeel duurzame mobiliteit van het NEO-programma.

Meer info
Businesspark XL Twente

Verduurzaming Bedrijventerreinen

Green Business Club Twente (GBC Twente) heeft een plan opgesteld hoe het nieuwe bedrijventerrein XL Businesspark Twente in Almelo energetisch te verduurzamen. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met het management van XL Businesspark Twente en de Provincie Overijssel in het kader van het programma Nieuwe Energy Overijssel.

Meer info