Word participant van GBC Twente en werk samen aan het verduurzamen en verlevendigen van de regio Twente.

In Twente werkt de Green Business Club met bedrijven en organisaties aan het verduurzamen van het gebied. Er worden concrete projecten bedacht en uitgevoerd die aansluiten bij de gezamenlijke ambitie van de participanten.

Wilt u samen met deze partijen Twente verduurzamen? Neem vrijblijvend contact op met Annemarie Kristen, secretaris van GBC Twente, voor meer informatie.

GBC Twente biedt u als participant:

Concrete Initiatieven

U vindt partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in gang te zetten en te houden.

Netwerk

U krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van koplopers in duurzaam ondernemen.

Actieve Deelname

U kunt actief deelnemen in projectgroepen gericht op concreet resultaat.

Inspiratie

U draagt via een gezamenlijk platform actief bij aan de profilering van zowel uw eigen organisatie als uw vestigingsplaats als internationaal koploper in duurzaamheid.

Platform

U kunt rekenen op een faciliterende rol vanuit Green Business Club Twente voor het oppakken van duurzame initiatieven. Via de tweejaarlijkse Programmaraad heeft u invloed op het programma van de Green Business Club Twente.

Facilitatie

U kunt rekenen op een faciliterende rol vanuit Green Business Club Twente voor het oppakken van duurzame initiatieven.

Participantenbijdrage

Voor de continuïteit van de GBC is de financiële bijdrage essentieel. Afhankelijk van de eigenschappen van het bedrijf/organisatie betaalt een participant een bedrag tussen de EUR 0,- en EUR 5000,- per jaar. Participanten doen minstens drie jaar mee. Deelname aan GBC wordt automatisch verlengd tenzij de participant uiterlijk drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk opzegt. Andere voorwaarden voor deelname aan de GBC zijn dat u een binding heeft met de regio Twente, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid bent te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin.

Wilt u meer informatie over participeren in GBC Twente? Neem contact met ons op.

Contact