Ontwerpbureau INC

Ontwerpers van de toekomst
De wereld verandert snel, behoeften van klanten veranderen continu en concurrentie ligt op de loer. Om succesvol te blijven kun je niet stil blijven staan. INC werkt al bijna 9 jaar samen met start-up’s, corporates en familiebedrijven om hen te helpen vernieuwen, te onderscheiden en betere klantervaringen te ontwerpen.Technologie speelt hierin een belangrijke rol, maar uiteindelijk werken we met en voor mensen. Vanuit dit perspectief werkt ons ontwerpteam aan duurzame (sociale) innovatie-, marketing- en communicatie vraagstukken.

Voorbeelden van duurzame vraagstukken in de regio waaraan wij werk(t)en:

  • Gemeente Enschede; conceptontwikkeling en communicatie rondom Duurzaam Deelvervoer (nieuwe mobiliteit)
  • Kamphuis sloopwerken en asbestsanering; business model innovatie en conceptontwikkeling Omgekeerd Bouwen (circulaire economie)
  • SmartCab; duurzaam business model m.b.t. jeugdwerkloosheid en conceptontwikkeling (nieuwe mobiliteit)
  • Steggink Infra; conceptontwikkeling Aardevol (circulaire economie)
  • Progressu; circulair business model en conceptontwikkeling (circulaire economie)
  • Zikke; sociale innovatie en conceptontwikkeling (duurzaam onderwijs)

Tevens ondersteunen wij organisaties bij het indienen van aanbestedingen, tenders en het ontwerpen van bijvoorbeeld een bidbook in hun weg om verder te verduurzamen.

Denken als een ontwerper
We werken volgens de design denken methode. Dit is een manier van ontwikkelen waarbij de mens centraal staat. We ontwerpen voor degene die het in de praktijk gebruikt, zoals een organisatie uiteindelijk een product of een dienst levert voor de klant of eindgebruiker. Design denken bestaat uit vier fases:
Ons hart gaat met name sneller kloppen bij vraagstukken waarbij de oplossing bijdraagt aan een duurzamere wereld in welke vorm dan ook.