Heijmans – Hengelo

Heijmans bouwt aan de contouren van morgen

Heijmans geeft invulling aan de ruimtelijke inrichting van Nederland en voelt zich daarom mede verantwoordelijk voor de toekomst ervan. Wij bouwen immers aan de contouren van morgen. Deze contouren worden bepaald door het schaarser worden van ruimte, grondstoffen en andere resources. Wij zien het als onze missie om niet te onttrekken, maar juist toe te voegen: in termen van energie, materialen en ruimte; en daarmee waarde.

Bart Breedijk, Service manager Hengelo: “Dit doen we door steeds op zoek te gaan naar kansen om te verbeteren en te vernieuwen, door anders te durven kijken naar ontwikkelingen in de samenleving en behoeften van onze klanten. Ook op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud. Vaak wordt gedacht dat oplossingen kostbaar zijn, terwijl met beperkte investeringen veel mogelijk is. Dat is onze uitdaging: denken vanuit schaarste en creatieve oplossingen bedenken. Samen met partners – binnen onze eigen sector, maar ook daarbuiten. We willen verbindingen leggen, zo ben ik onlangs zelf op LinkedIn gestart met #duurzaamheidissimpel, om mensen hiervan bewust te maken.”

“Binnen de GBC wil ik nog meer verbindingen tot stand brengen en tot pragmatische oplossingen komen. Zodat mensen niet meer denken in ‘ja maar’, maar in ‘ja doen we’. En dat we niet praten over een duurzaam Twente maar praten ‘in’ een duurzaam Twente.”