Bizfits

Visie op duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen is goed geïnformeerd strategische keuzes maken en besluiten nemen, zodat er een balans is tussen maatschappelijke, ecologische en economische waardecreatie. Duurzaam ondernemen gaat ook over meervoudige waarde, multi-stakeholder co-creatie. Dat is per definitie complex.
Bizfits adviseert in complexe situaties bij het maken van keuzes en realisatie van businessdoelen en de beoogde baten of impact daarvan: business benefits.

Theory of Change
Binnen de scope van de opgave, gaan wij primair uit van de motieven van de stakeholders en verschillende belangen en behoeften. Door de logische ontwikkelpaden als causale wegstukken te visualiseren maken wij de routekaart voor alle betrokkenen inzichtelijk. Dat verrijkt het speelveld met de (lokale) kennis van betrokkenen, vergroot het inzicht, helpt bij de discussie en verkleint het risico iets over het hoofd te zien en in een later stadium weer stappen terug te moeten doen.
De routekaart geeft de logica weer tussen activiteiten, de directe resultaten daarvan en de veronderstelde bijdrage aan de veranderingen, die nodig zijn om de strategische ambities te realiseren: Theory-of-Change.

Green Business Club Twente
Er zijn vrijwel altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Bizfits gebruikt ‘navigatie software’ waarmee wij op basis van stakeholders’ prioriteiten route-scenario’s analyseren. Die scenario’s laten naast de financiële haalbaarheid ook de niet-financiële waarde creatie zien. De Green Business Club brengt steeds meer partijen bij elkaar die oog hebben voor People en Planet naast Profit. Bijvoorbeeld waar het gaat om de energietransitie, verbeteringen in het kader van de brede welvaart, de sustainable development goals, circulaire en sociaal-economische waardecreatie. Bizfits wil met haar ideeën, netwerk, visie en expertise graag een bijdrage leveren aan de Theory-of-Change van de Green Business Club Twente.