Atlas Advies

Visie op duurzaam ondernemen
De adviseurs van Atlas Advies werken dagelijks in verschillende projecten vanuit uiteenlopende thema’s met beleid. Atlas Advies staat voor een gedegen, nuchtere en doordachte aanpak gecombineerd met de nodige creativiteit, ondernemersgeest en doorzettingsvermogen. Belangrijk uitgangspunten hierbij zijn doen waar je goed in bent en aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Dit vertaalt zich ook in onze visie en aanpak met betrekking tot duurzaam ondernemen. Wij hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan, op een wijze die past bij ons en onze organisatie. Hierbij zien wij duurzaamheid in een brede context, van energiebesparing tot het bevorderen van arbeidsparticipatie. Hierbij gebruiken we ons Twentse gezond boerenverstand en staan we met beide benen op de grond. Duurzaam ondernemen binnen Atlas Advies vertaalt zich in ondernemend planmatig werken met duurzaam beleid en samenhangende concrete projecten.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club voor het bedrijf?
“Werken met beleid” is het credo van Atlas Advies. Wij zijn er van overtuigd dat succesvolle projecten beginnen met een vooral helder geformuleerde strategie en daarbij aansluitend beleid. Projecten zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan het bereiken van doelstellingen en ontwikkelingen. Dit sluit goed aan bij de werkwijze van de GBC en daarom zijn wij ook mede-oprichter van de Green Business Club Twente. De GBCT stelt ons in staat onze eigen doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen breder uit te dragen, in samenwerking met al even betrokken partners.

Concrete maatregelen die bedrijf genomen heeft en (indien beschikbaar) opgeleverd resultaat?
Wij nemen de verantwoordelijkheidvoor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Atlas Advies maakt bewuste keuzes om een balans tussen People, Planet en Profit te bereiken. Om het belang van MVO te erkennen is Atlas Advies lid van MVO Nederland. Hiermee stemmen wij in met de principes van het officiële manifest van MVO Nederland. De maatschappelijke betrokkenheid van Atlas Advies komt hiernaast o.a. tot uiting in de volgende onderstaande aspecten:
Alle medewerkers van Atlas Advies volgen een online cursus van Prodrive Learning waarbij het energie zuinig omgaan met de auto centraal staat. Door het volgen van de online cursus wordt een reductie van 10% op het brandstofverbruik gerealiseerd; Bij het uitvoeren van opdrachten voor gemeentelijke opdrachtgevers geven wij op pro actieve wijze uitvoering aan de social return voorwaarden die gesteld worden. Atlas Advies voert actief beleid om opleidingsmogelijkheden, werk- of stageplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nu aan de kant staan; Jaarlijks steunt Atlas Advies een goed doel. Uitgangspunt hierbij is het ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare groepen in de maatschappij.