GBC Twente opereert als een zelfstandige stichting, maar is een regionale werkgroep van de Industriële Kring Twente (IKT). Er is een bestuur dat eens per maand samen komt.

De IKT kent 6 lokale IKT-kringen. Naast deze kringen voert het IKT een aantal Twente brede activiteiten uit vanuit de regionale werkgroep, de Business Connection Group (BCG).  Naar analogie van deze Business Connection Group is de Green Business Club Twente (GBC Twente) opgericht. Binnen deze regionale werkgroep, die wordt ondersteund door een denktank, staan de thema’s duurzaamheid en innovatie centraal, in lijn met de doelstellingen van de Green Business Club Nederland

De directeur van IKT zal bij de bestuursvergadering van GBC Twente aanwezig zijn in de rol van secretaris zoals bij de kringen, BCG en Stichtingsbestuur. Voor de programmering zullen GBC Twente en GBC nauw contact hebben en zullen onderdelen van BCG (Café, College, Lezing) worden ingevuld door GBC Twente.

Bekijk hier het organogram van de organisatie.


Uitvoeringsorganisatie

Nina van den Berg
Communicatie

Bestuur

René Venendaal
Voorzitter


Annemarie Kristen
Secretaris


Ton Beune
Penningmeester


Annerie Bemthuis
Adviseur


Gerard Schröder
Algemeen bestuurslid


Louis Oosterik
Algemeen bestuurslid


Theo de Bruijn
Algemeen bestuurslid