Energie

Energiebesparing en vergroening zijn focuspunten binnen de projectgroep Energie (in oprichting). Samenwerking wordt gezocht tussen verschillende partijen om dit mogelijk te maken.

Projectgroep: Energie

Powernest op het Techniekcollege

Het Powernest van Ibis Power is een unieke installatie van een windturbine en zonnepanelen. Rabobank Rotterdam heeft de plaatsing mogelijk gemaakt zocht binnen GBC Rotterdam aansluiting met het Techniekcollege. Door deze samenwerking kunnen de technici van de toekomst leren over duurzame opwek van energie op het dak van hun eigen school!

Bekijk op de Kennisbank