De organisatie van Green Business Club Rotterdam Alexander wordt momenteel vormgegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Diederik Imfeld, projectmanager GBC Nederland


Uitvoeringsorganisatie

Carola Kalishoek
Programmamanager

Bestuur

Marco Bunk
Voorzitter


Willem Groenendijk
Penningmeester