Hulshoff

Duurzaamheid staat centraal binnen onze organisatie. Wij vinden het zo belangrijk dat het onze manier van werken bepaalt. Ook klanten en leveranciers van Hulshoff betrekken wij bij ons streven naar optimale duurzaamheid. Want door ons samen in te zetten bereiken wij nog veel meer. Vandaar ook onze betrokkenheid bij de Green Business Club.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van onze geheel nieuwe locatie langs de A5. Een CO2-emissievrij distributiecentrum met een dak dat elektriciteit kan opwekken.

Elektrische Stadsdistributie
Elke dag bezorgen honderden, vaak diesel aangedreven, vracht- en bestelwagens goederen in de steden. Naar verwachting neemt dit de komende jaren sterk toe door de aantrekkende economie. Inwoners worden blootgesteld aan een (te) grote hoeveelheid stikstof, fijnstof, geluids- en verkeershinder. Hulshoff wil graag bijdragen aan een betere leefomgeving binnen de steden en daarbuiten. Daarom zullen wij de komende jaren onze CO2-uitstoot drastisch verminderen door met elektrische vrachtwagens de distributie voor bedrijven in de grote steden te verzorgen.

Slimmer: Minder verkeersoverlast
Door de goederen eerst te verzamelen en dan te bezorgen daalt het aantal (diesel)voertuigen in de stad. Dit betekent minder vervuiling en minder verkeersoverlast. Uw leveranciers hebben een centraal gelegen en eenvoudig te bereiken afleveradres.

Schoner: Minder vervuiling
Minder stikstof, fijnstof, verkeers- en geluidsoverlast door onze elektrische vrachtwagens die op 100% groene stroom rijden. Uw onderneming draagt actief bij aan de reductie van de CO2 footprint door ketenverantwoordelijkheid.

Socialer: Betere leefbaarheid
U en uw omgeving wordt niet langer gehinderd door vrachtwagens en leveranciers voor de deur. Door een goed gecoördineerde bezorging beperken we het aantal vervoersbewegingen met als resultaat minder geluidsoverlast, minder verkeershinder en een meer leefbare omgeving.