Alliander

Pieter van der Ploeg, Beleidsadviseur Strategie Alliander: ​”Alliander is volop bezig met de verdere verduurzaming van de energiemarkt. Via de Green Business Club kunnen we concreet werken onze ideeën en ambities op weg naar een duurzame toekomst.”

Wat is de visie van Alliander op duurzaam ondernemen?
Alliander wil de samenleving versterken door vrije toegang tot de energie-infrastructuur en onze klanten meer inzicht in hun energieverbruik te geven. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club?
Alliander is volop bezig met de verdere verduurzaming van de energiemarkt. Via de Green Business Club kunnen we concreet werken aan onze ideeën en ambities op weg naar een duurzame toekomst.

Welke concrete maatregelen heeft Alliander genomen op het gebied van Duurzaamheid?
Alliander is bezig met het opzetten van een warmtenet in Nijmegen, waardoor een CO2-besparing van 70 procent kan worden gerealiseerd in de regio.

Daarnaast werken we aan verduurzaming van de Greenport Venlo met als doel op termijn 40 procent van de energieproductie te verduurzamen.