RAI Amsterdam

RAI Amsterdam heeft de ambitie om in de congres- en evenementenindustrie Europese koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom zoeken zij continu naar nieuwe verbindingen die een duurzame spin-off kunnen creëren, voor de RAI, de omgeving en de maatschappij. RAI Amsterdam wil winstgevend zijn op een manier die bijdraagt aan een duurzame maatschappij. Bij de keuzes die ze maken zoeken zij naar de balans. De RAI gelooft dat duurzaamheid waarde toevoegt aan de organisatie.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club voor de Amsterdam RAI?
Door aangesloten te zijn bij de Green Business Club staat Amsterdam RAI nog sterker om samen met stakeholders in de nabije omgeving te inspireren om duurzaam te ondernemen en mensen bewust te maken van MVO.

Welke concrete maatregelen heeft de Amsterdam RAI genomen op het gebied van duurzaamheid?
Amsterdam RAI is in het bezit van drie belangrijke certificaten: ISO – 14001, hercertificering Gouden Green Key en Zilveren Earthcheck. Hiermee wordt bevestigd dat Amsterdam RAI het ingezette MVO-beleid en haar MVO-doelstellingen heeft verankerd in de organisatie en de operationele processen. Er zijn diverse thema’s waarbinnen wordt gewerkt aan duurzaamheid; zoals bijvoorbeeld energie en klimaat, afval en water. Ook ondersteunen wij organisaties bij het duurzaam organiseren van een evenement. Concrete maatregelen zijn het gebruiken van 100% duurzame energie door het hele bedrijf heen. Compleet afvalverwerkingsprogramma in samenwerking met ICOVA en reductie van watergebruik door minder water te verbruiken tijdens het doorspoelen van de toiletten.
Naast 100% duurzame koffie heeft Amsterdam RAI met het concept ‘Hartverwarmend Amsterdam’ in de keukens een bewuste keuze gemaakt voor het werken met regionale producten. De producten hebben in dit concept een meerwaarde voor de regio of de maatschappij in het algemeen. Zorgboerderijen, voor dagbesteding of educatie, kleine lokale boerderijen, stadskassen en kaasboerderijen uit de regio zijn behalve leveranciers ook een belangrijke inspiratiebron. Op deze manier worden kwetsbare producenten in een verstedelijkte regio ondersteund en biedt het ons de mogelijkheid om gebruik te maken van niet alledaagse seizoens- en prachtproducten. Daarnaast is er een MVO manager die ondersteund wordt door 25 MVO ambassadeurs, medewerkers uit alle lagen van de organisatie die zich hard maken voor MVO, en alle initiatieven ondersteunen, stimuleren en vertegenwoordigen.