ProRail

Waarom is ProRail participant van de Green Business Club Utrecht Centraal?

Het hoofdkantoor van ProRail is gevestigd naast het station Utrecht Centraal. Ons mission statement luidt; ProRail Verbindt, Verbetert, verduurzaamt. Wij willen duurzame mobiliteit in Nederland bevorderen. Wij willen ons duurzame steentje bijdragen ook als het gaat om onze omgeving. Met de GBCU kunnen we onze krachten bundelen en samen laten zien wat voor mooie, duurzame toekomst het stationscentrum van Utrecht heeft! Binnen de GBCU wordt goed overleg gepleegd en delen we kennis en kunde met elkaar. Maar we zijn vooral ook een doe-club. Mede met de GBCU wil ProRail laten zien dat we samen verantwoordelijk zijn en het verschil kunnen maken!

prorail

Wat doet ProRail al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

ProRail is zeer actief op het gebied van duurzaamheid. Zo is het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer. En als spoorbeheerder kijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. Elke dag, op allerlei manieren werken we aan een duurzaam spoor. Daar hebben we vaste doelen voor. Die gaan over onze omgang met mensen, dieren en de wereld om ons heen.

  • We voeren een actief energiebeleid. Besparen staat daarbij voorop. En de energie die we nodig hebben vergroenen we waar mogelijk. Al onze elektriciteit kopen we al groen in, het gas dat we verbruiken vergroenen we in stappen tot 100% in 2020.
  • In 2030 is ProRail ook ‘CO2-neutraal’. Dat wil zeggen: we stoten geen CO2 (‘broeikasgas’) meer uit door gasverbranding. En waar dat nog wel gebeurt, wordt het gecompenseerd. Bij onze CO2-doelen hoort ook dat we minimaal beslag leggen op grondstoffen..
  • We zijn een Goede buur. Het spoor vormt geen barrière, maar wordt zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. Daarom treffen wij diverse maatregelen die bijdragen aan een veilige, prettige leefwereld voor mens en dier.
  • Aandacht voor energie, leefbaarheid en hergebruik is belangrijk. Maar duurzaamheid gaat ook om de ‘menskant’; om welzijn. Om het welzijn van de eigen collega’s en van de collega’s in de spoorketen, zoals toeleveranciers en aannemers. In praktijk uit zich dat doordat we actief werken aan goede, eerlijke werkomstandigheden en aan ieders kansen op de arbeidsmarkt.
  • ProRail moet én wil haar CO2-uitstoot verminderen. Op de korte en lange termijn. Een certificaat van de (onafhankelijke) CO2-Prestatieladder laat zien dat een bedrijf het ook echt dóét. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij projecten. ProRail is zelf ook gecertificeerd. Op het hoogste niveau.

De komende jaren gaat ProRail verder met de verduurzaming van het spoor. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere partijen: vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. Dit doen we volgens de branchebrede Aanpak Duurzaam Werken (zie Green Deal Duurzaam GWW). Een aanpak gericht op het gezamenlijk vaststellen van de duurzame ambitie op projectniveau, waarbij aandacht is voor innovatie en kennisdeling.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de GBCU hierbij helpen?

De GBCU helpt aan het bijdragen van onze duurzaamheidsdoelstellingen omdat we van elkaar leren, elkaar scherp houden en gezamenlijk veel meer invloed kunnen uitoefenen dan individueel. De GBCU helpt ook in het ‘zichtbaar’ maken van duurzaamheid door bijvoorbeeld de rondwandeling op de dag van de duurzaamheid en de plaatsing van de Complimentenpoort. Soms neemt de ene participant het voortouw en soms een ander. Die ruimte is er op basis van eigen capaciteit en prioriteit. Zodoende kun je als organisatie ook stappen maken met beperkte inzet.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de GBCU?

Ik zet me in voor de GBCU op participanten niveau en de werkgroep Circulariteit. Dat doe ik omdat ik energie van mijn collega’s krijg en graag bijdraag aan de duurzame ontwikkeling van mijn stad: Utrecht! Ik probeer dus steeds de win-win te vinden tussen ProRail en de ontwikkeling van het stationsgebied. Het mooie is juist dat je daarmee over je eigen grenzen heen kijkt en in het belang van het totaal werkt. Daar zit in mijn overtuiging ook de sleutel; als iedereen zijn steentje bij draagt kunnen we deze wereld samen mooier maken!