Oram

ORAM vertegenwoordigt ondernemend Amsterdam Het is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie van de regio. ORAM zet zich in voor een optimaal ondernemersklimaat in de Amsterdamse Metropoolregio door actieve lobby, kennisbijeenkomsten en een groot zakelijk netwerk. De 600 leden zijn een mooie afspiegeling van ondernemend Amsterdam. Het zijn bedrijven in de zakelijke dienstverlening, logistiek, creatieve industrie, ICT, haven en industrie.

Visie op duurzaam ondernemen
Uitlichten, stimuleren en verbinden van duurzaam en maatschappelijk ondernemen door leden.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club voor de Oram?
De missie van de Green Business Club sluit naadloos aan op onze visie op duurzaam ondernemen.

Welke concrete maatregelen heeft de Oram genomen op het gebied van duurzaamheid?
Initiatiefnemer Green Business Club (met ABN AMRO en Dienst Zuidas), Initiatiefnemer DORA (netwerk duurzame ondernemers regio amsterdam – www.dora-netwerk.nl), organiseren themabijeenkomsten, samenwerken met leden en overheden in duurzaamheid (onder andere duurzame gebiedsontwikkeling, promotie van duurzame producten en diensten)