G&S Vastgoed

G&S Vastgoed heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Als founding partner van The Dutch Green Building Council (DGBC) hebben zij een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de beoordelingsmethodiek BREEAM.

Visie op duurzaam ondernemen
De ambitie van G&S Vastgoed is om op iedere locatie het beste project in en voor haar omgeving te realiseren. De kracht schuilt in het introduceren van vernieuwingen in de vorm van innovatieve woonconcepten, bijzondere, hoogwaardige architectuur en vernieuwende, toepasbare technologieën die bijdragen aan een duurzaam klimaat. G&S Vastgoed stelt zich steeds de opgave dat ieder project bijdraagt aan de leefbaarheid van Amsterdam, zowel op het gebied van wonen, werken en verblijven, als educatie en cultuur. Zij zijn van mening dat locatie, tijdloze architectuur en kwaliteit de hoogste vorm van duurzaamheid omvatten.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club voor G&S vastgoed?
Gezamenlijk optrekken met andere participanten die actief zijn in Zuidas om daadwerkelijk duurzame projecten en initiatieven te kunnen realiseren. Door het delen van kennis en het direct met elkaar tastbaar kunnen maken van deze ideeën ziet G&S een grote toegevoegde waarde in de Green Business Club.

Welke concrete maatregelen heeft G&S vastgoed genomen op het gebied van duurzaamheid?
G&S Vastgoed is founding partner van de Dutch Green Building Council. De projecten van G&S worden volgens de BREEAM standaard ontwikkeld en opgeleverd. Om dit te kunnen realiseren heeft G&S eigen BREEAM Experts in dienst.