Green Office VU

Green Office VU is een jonge onderneming, opgericht door studenten. Het begon met de overtuiging dat de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam duurzamer kan en ook moet, de overtuiging dat er een samenwerkingsverband moet zijn tussen studenten, staf, faculteit en gemeenschap om samen te streven naar groenere oplossingen en voorzieningen voor alle partijen.

VU Green Office heeft als doelstelling samen de kwaliteit van de toekomst te waarborgen door het opzetten van gezamenlijke initiatieven, uitwisselen van ideeën en creëren van allianties. De projecten van de Green Office hebben een brede visie op het begrip duurzaamheid. De focusgebieden omvatten Onderwijs, Onderzoek, Campus en Community.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club Zuidas voor het bedrijf?
Universiteiten zijn bij uitstek de plek waar kennis en ervaring wordt opgedaan. Studenten zijn de leiders van morgen, maar VU Green office wil vandaag beginnen door de verbinding te leggen met bedrijven op Zuidas. Om die reden is VU GO zeer enthousiast participant van de GBC Zuidas. VU GO wil bij verschillende werkgroepen hopen leren van de andere partijen, maar ook de grote hoeveelheid kennis delen die zij in huis hebben. Gedreven door enthousiasme en overtuiging hoopt VU GO een positieve bijdrage te leveren aan de GBC en dat de GBC Zuidas een positief effect zal hebben op de VU.

Welke concrete maatregelen heeft VU GO genomen op het gebied van duurzaamheid?
VU GO werkt met een project model; verschillende partijen kunnen hun eigen ideeën indienen, die vervolgens opgepakt worden door een team van medewerkers en vrijwilligers. De loop van zo’n project wordt bepaald door allerlei factoren, maar vooral in hoeverre VU GO de kwaliteit kan garanderen. Projecten waar VU GO mee bezig is zijn onder meer Join the Pipe, Meatless Monday, Living Lab en diverse awareness campagnes.