De Dakdokters

De Dakdokters hebben de droom om de stedelijke daken leefbaar en gezond te maken. Op het dak ligt een geweldige potentie om de natuur terug te brengen in de stad. Het dakoppervlak, dat nu vaak ongebruikt ligt te zinderen in de zon, kan een geweldige buitenruimte vormen waar optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bronnen en materialen.

Visie op duurzaam ondernemen
De Dakdokters zijn ontstaan uit een droom. In 2050 woont meer dan 70% van de wereldbevolking in steden. Dat betekent een gigantische uitdaging om een gezonde, mooie en duurzame leefomgeving te creëren. De Dakdokters geloven dat het dak de oplossing biedt. Het platte dak ligt nu braak, maar kan een bloeiende plek worden waar voedsel en energie wordt geproduceerd, waar mensen genieten en waar de natuur een unieke kans krijgt. De Dakdokters zijn een onderneming waar duurzaamheid aan de basis staat. Wij verbinden Hoofd, Hart en Handen. Onze creativiteit brengt ons bij nieuwe oplossingen, terwijl ons uitvoeringsbedrijf in staat is hier concreet handen en voeten aan te geven. Zo werken we dak voor dak aan een duurzaam daklandschap. Met een goede business case. Want duurzaamheid zonder een verdienmodel voor de eigenaar en/of de gebruiker bestaat niet.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club?
De Dakdokters zijn vijf jaar oud en staan aan het begin van de volgende fase van onze onderneming. De Green Business Club biedt ons het podium en het netwerk om onze gedachten te delen. Heel concreet werken we in Amsterdam aan een nieuwe manier om water te bergen, middels het Polderdak. Samen met de GBC werken we aan een bredere implementatie van dit concept.

Welke concrete maatregelen hebben de Dakdokters genomen op het gebied van Duurzaamheid?

Planet:
De Dakdokters zijn continu bezig met het reduceren van onze milieu impact. Zo reden wij als één van de eerste bedrijven met een electrische bestelauto in Amsterdam, zijn we continue in gesprek met onze leveranciers om de meeste duurzame materialen te verkrijgen.

Profit:
Maar duurzaamheid zit ook in het structureel financieel ondersteunen van Oxfam Novib als bedrijvenambassadeur. Zo dragen wij een deel van ons bedrijfsresultaat af aan de lokale projecten van Oxfam.

People:
De Dakdokters werken aan een bredere bewustheid van de uitdagingen en de kansen die de stad heeft. We geven jaarlijks meerdere keren les op basisscholen en ROC’s. Daarnaast bieden we continue stageplaatsen en leerwerktrajecten aan, zodat ons bedrijf ook op die manier bijdraagt aan een duurzame samenleving. Een bedrijf is immers meer dan een financiele balans.