APG

APG is een maatschappelijk betrokken onderneming en gelooft als pensioenuitvoerder in een sterk Nederlands pensioenstelsel dat is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.

Door oog te hebben voor de wereld om zich heen, hoopt APG dat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien in een leefbare samenleving. Als pensioenuitvoerder heeft APG van nature een langetermijnvisie: zij werken aan de toekomst van de huidige generatie deelnemers van de opdrachtgevende pensioenfondsen. APG is één van de founding partners van de Green Business Club Zuidas.

APG levert op drie manieren een maatschappelijke bijdrage:

  1. door de bijdrage aan een solidair pensioenstelsel;
  2. door duurzaam te investeren in mensen, fondsen en bedrijven;
  3. door te investeren in een duurzame bedrijfsvoering

Wat is de meerwaarde van Green Business Club Zuidas voor APG?
Deelnemen aan activiteiten op het gebied van duurzaamheid in de regio Amsterdam.

Welke concrete maatregelen heeft APG genomen op het gebied van duurzaamheid?
Concrete voorbeelden van het duurzaam investeren in mensen, fondsen en bedrijven zijn de deelname van APG coaches aan projecten als BizWorld, Nieuwsbegrip financiële markten en Razend Enthousiaste Rekenaars.

Via BizWorld zet APG zich samen met diverse grote andere bedrijven in voor een betere economische toekomst van Nederland met een ondernemersspel van vier halve dagdelen voor leerlingen van groep acht in het basisonderwijs.

Voor Nieuwsbegrip financiële markten is in samenwerking met de Erasmusuniversiteit en de CED-Groep een serie lesbrieven ontwikkeld. Deze nieuwsbrieven zijn bedoeld om de financiële educatie van jongeren te stimuleren en jongeren al vroegtijdig te informeren over de werking van financiële markten en het belang van een goede pensioenvoorziening.

Razend Enthousiaste Rekenaars is een project van Meijburg en Co in samenwerking met CED Groep waar APG aan heeft deelgenomen, het richt zich op de top 3 rekenaars uit groepen 7 en 8. Zij krijgen elke drie weken een extra uitdaging naast de reguliere rekenlessen met een passende casus uit de dagelijkse praktijk. Alles bij elkaar leidt dit tot het oprichten van een fictieve pop-up school of hotel en bewustzijn en enthousiasme bij de leerlingen waar rekenen later bij gebruikt gaat worden.

Verder heeft een APG Coach een workshop gegeven voor klanten van de voedselbank Amsterdam Zuid tijdens de jaarlijkse workshopmiddag van GBC Zuidas.

APG streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn energiereductie door verbouwing van het hoofdkantoor en gebruikmaken van energie uit mijnwater. CO2 compensatie van vliegreizen, evenementen, lease-auto’s, restafval. Gebruik FSC gecertificeerd papier voor alle drukwerk, gerecycled papier voor printers. Duurzame inkoop van producten, kantoormaterialen en installaties.

Meer informatie over duurzaamheid en APG