Accenture

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zit in het karakter en de identiteit van Accenture. Dat betekent dat alles wat we doen, we ook proberen zo duurzaam mogelijk te doen. Niet alleen omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor onze omgeving, maar het is de enige manier om succesvol te zijn in de toekomst. Onderzoek van Accenture (2010) onder 760 CEO’s wijst uit dat CEO’s wereldwijd duurzaamheid als cruciale factor zien voor de groei van een bedrijf. Ook onze klanten stellen steeds meer eisen op gebied van duurzaamheid.

We investeren dan ook veel hierin, in onze eigen bedrijfsvoering, maar ook in partnerships, ontwikkeling van gezamenlijke programma’s en in de organisatie van de Groene Tulp-award waarmee we groene innovatie in Nederland stimuleren. Helaas stagneren nog veel duurzaamheidsambities in Nederland in goede intenties. Meer bedrijven zouden ambitieze doelstellingen moeten formuleren en concrete investeringen moeten doen voor de lange termijn om bij te dragen aan een gezondere wereld. Samen kunnen we nog grotere veranderingen bewerkstelligen.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club voor Accenture?
De Green Business Club geeft Accenture de mogelijkheid om samen met andere leden daadwerkelijk impactvolle projecten te initiëren en om op eenvoudige wijze best-practises uit te wisselen.

Welke concrete maatregelen heeft Accenture genomen op het gebied van duurzaamheid?
Onze CO2 footprint bestaat voornamelijk uit uitstoot van onze zakelijke reisbewegingen en energieverbruik op kantoor. We zijn wereldwijd toegewijd aan verlagen van onze CO2 footprint op deze twee gebieden.

Accenture is koploper op het gebied van elektrisch vervoer, sinds 2011 hebben we vijftien consultants die in een LEAFs rijden. Gezien de positieve ervaringen zijn we momenteel voorbereidingen aan het treffen om dit op te schalen. Daarnaast stimuleren we werknemers gebruik te maken van de trein door berijders van leaseauto’s ook een treinabonnement te geven en we zitten ook niet voor niets naast een station.

Op ons kantoor hebben we energiebesparingen gerealiseerd door voor LED verlichting, de implementatie van een energiemanagementsysteem heeft geresulteerd in een elektriciteitsbesparing van 20%.

Als laatste hebben we recent met KLM afgesproken voor 10% van onze vluchten biobrandstof te gaan gebruiken.