Green Business Club Nederland staat onder toezicht van het bestuur, waar binnen alle partners vertegenwoordigd zijn. Het bestuur komt vier keer per jaar samen. Er is een kleine uitvoerende organisatie.

GBC Nederland is verantwoordelijke voor de uitrol van nieuwe lokale GBC’s en biedt ondersteuning aan bestaande GBC’s. Daarnaast organiseert zij een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de programmamanagers van lokale GBC’s.


Uitvoeringsorganisatie

Eline Kik
Directeur

“De Green Business Club verbindt kennis en ervaring tussen bedrijven, organisaties en overheden. Dit lijkt mij de manier om structureel te kunnen werken aan duurzame oplossingen.”

Diederik Imfeld
Projectmanager

“Elke Green Business Club heeft een eigen dynamiek en identiteit, maar de behoefte aan samenwerking en het zoeken naar duurzame oplossingen voor lokale problemen is overal aanwezig. Hier denk ik graag over mee.”

Nina van den Berg
Projectmanager

“Steeds meer bedrijven zijn bereid te investeren in duurzaamheid. Het is inspirerend om te werken bij een organisatie die helpt bij het realiseren van deze duurzame idealen.”

Bart Brok
Controller

“Als controller help ik de penningmeesters van de lokale Green Business Club met de financiën. Hun enthousiasme en inzet voor deze functie náást hun baan, is aanstekelijk. Ook al is duurzaamheid vaak niet hun core business, ze zetten zich er vol voor in. Dat is mooi om te zien.”

Bestuur

Hans Verkerk
Manager Sales bij NS Zakelijk

“Met 100% windenergie uit eigen windparken helpen we onze klanten Co2 uitstoot te besparen met iedere reis die ze per trein maken in plaats van met de auto. Zo maken we Nederland steeds iets duurzamer. Mobiliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid speelt in veel lokale vraagstukken een grote rol en bedrijven en overheden vinden het vaak niet makkelijk om hier passende oplossingen te vinden. NS Zakelijk helpt graag deze partijen om de juiste oplossingen op deze thema’s te vinden en deze succesvol te maken. Via de GBC zijn we sneller op de hoogte wat er lokaal speelt en welke rol wij kunnen spelen.”


Guido Frenken
Managing Director ENGIE Ventures & Integrated Solutions - ENGIE Nederland NV

“Steeds meer individuele personen en bedrijven nemen de verantwoordelijkheid om duurzaamheid een stap verder te brengen in hun eigen woon- en werkomgeving. GBC stimuleert deze lokale duurzame initiatieven. Dit past uitstekend bij de bedrijfsstrategie van ons moederconcern GDF SUEZ, een wereldwijd opererend concern met een sterke regionale verankering die vooruitloopt in de energietransitie. Durf jij samen met je “buren” je kennis en vraagstukken te delen en elkaar te helpen om een oplossing te vinden? Bij de GBC kunnen de “buren” zowel klanten, leveranciers, partners, als concurrenten zijn. Deze vorm van onvoorwaardelijke kennisdeling resulteert in nieuwe inzichten en een versnelling in de realisatie van duurzame ambities.”


Pepijn Wijmen
Directeur APPM

“We willen Nederland mooier en dus duurzamer maken! Ik zie een belangrijke opgave om dit in bestaand stedelijk gebied voor elkaar te krijgen. We kunnen een gebied duurzamer laten functioneren door de bestaande krachten binnen het gebied te verenigen en partijen die hier een belang hebben bij elkaar te brengen. Hier ligt een geweldige taak voor GBC als aanjager. GBC verbindt duurzame initiatieven, inspirerende voorbeelden, partijen en innovators. Daarmee creëert GBC veel meer dan de som der delen.”


Pieter van der Ploeg
Beleidsadviseur Strategie Alliander

“Alliander is volop bezig met de verdere verduurzaming van de energiemarkt. Via de Green Business Club kunnen we concreet werken onze ideeën en ambities op weg naar een duurzame toekomst.”