Green Business Club Nederland staat onder toezicht van het bestuur, waar binnen partners vertegenwoordigd zijn. In de dagelijkse praktijk geeft de uitvoeringsorganisatie invulling aan het programma. Daarnaast voorziet de Raad van Advies de stichting gevraagd en ongevraagd van kennis en kunde.

GBC Nederland is verantwoordelijke voor de uitrol van nieuwe lokale GBC’s en biedt ondersteuning aan bestaande GBC’s. Daarnaast organiseert zij een aantal keer per jaar bijeenkomsten voor de programmamanagers van lokale GBC’s en andere landelijke bijeenkomsten waarbij het delen van lokale kennis centraal staat.


Uitvoeringsorganisatie

Eline Kik
Directeur
Diederik Imfeld
Projectmanager / Kwartiermaker
Nina van den Berg
Projectmanager / Communicatie
Lotte Gottschal
Projectmanager / Communicatie
Ivar Maas
Projectmanager
Demi Alders
Projectmanager
Bart Brok
Controller

Bestuur

Hans Verkerk
Voorzitter GBC Nederland - NS Zakelijk


Jeanke van der Haar
ENGIE


Jan Kadijk
DGBC


Jantien van den Berg
APPM


Michell Stolk
Lyreco


Meer over de Green Business Club