Welke bedrijfsregio in Nederland kan het meeste reduceren in printen en welke organisatie weet de hoogste reductie te realiseren? Binnenkort starten we met de GBC PrintLess Contest: Tone it down! waarin bedrijven met elkaar de competitie aan gaan om zo min mogelijk te printen! Het centrale doel van de competitie: reduceren van het papier verbruik, vergoten van het bewustzijn van het printverbruik en structurele gedragsverandering.

Succes
Afgelopen jaar deden Accenture, Arcadis, CBRE, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit, Loyens & Loeff en gemeente Amsterdam Zuidas al mee aan de competitie in Amsterdam Zuidas. Twee maanden lang werd er tegen elkaar gestreden voor een zo groot mogelijke printreductie. In totaal werden met deze competitie maar liefst 522.941 blaadjes printpapier bespaard!

Nationaal
Vanwege dit grote succes zullen we dit jaar de competitie nationaal organiseren. Op 30 maart, tijdens Earth Hour, geven we het startschot en zullen bedrijven en regio’s met elkaar de competitie aangaan om zo min mogelijk te printen! 

Deelnemende bedrijven

Hoe werkt de competitie?
In de maanden april en mei 2019 wordt gekeken naar het printverbruik bij verschillende bedrijven in Nederland. Door GBC Nederland en de lokale GBC’s zullen zowel de landelijke als lokale media benaderd worden om over de contest te communiceren. De deelnemende bedrijven krijgen een communicatiepakket om de competitie uit te zetten binnen het bedrijf. Met de facility- of officemanager worden afspraken gemaakt over het meten van het printgedrag, om zo het gemiddeld aantal printjes af te zetten tegen het aantal gedurende de competitie. Tijdens de competitie worden de medewerkers wekelijks ingelicht over de prestaties van het bedrijf en van andere deelnemende organisaties. Aan het eind van de competitie zal er een prijsuitreiking zijn!

Aanmelden? Of vragen? Neem dan contact op met Lotte (lotte@greenbusinessclub.nl) of Ivar (ivar@greenbusinessclub.nl).


Wat houdt deelname in?

  • Er zal binnen de competitie gekeken worden naar het procentuele verschil in printen (vergeleken met het jaar ervoor).
  • Om de competitie goed uit te zetten en de medewerkers van uw bedrijf mee te krijgen, worden er gezamenlijk afspraken gemaakt om wekelijks een bericht door te sturen naar de medewerkers met daarin de tussenstand van de competitie (bijvoorbeeld via mail of intranet).
  • Aan het begin en aan het eind van de competitie zal er een korte vragenlijst (4 minuten) worden meegestuurd.
  • Met de facility- of officemanager zullen afspraken worden gemaakt over het meten en het doorgeven van het printgedrag. De printgegevens kunnen op verschillende manieren verkregen worden. Bijvoorbeeld door middel van een centraal printsysteem (zoals follow-me), de facturen die worden opgesteld door het bedrijf dat de printers, papier en inkt levert of de standen op de printers (deze staan in de individuele printers zelf).
  • GBC communiceert over de competitie op een positieve manier, zonder privacygevoelige informatie naar buiten te brengen.

Bekijk hier alle lokale GBC's