Participanten van de acht lokale Green Business Clubs werken met elkaar aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving. In steeds meer steden en op bedrijventerreinen neemt de druk toe, door de hoeveelheid busjes en auto’s die producten en diensten leveren. Binnen de Green Business Clubs wordt daarom samengewerkt tussen private en publieke partijen om de inkomende en uitgaande transport te verminderen en te vergroenen. Zo wordt gebouwd aan gezonde en leefbare woon- en werkomgevingen.

Green Business Club Nederland laat graag de concrete projecten zien die binnen het netwerk plaatsvinden. Daarnaast kondigen we graag het symposium aan dat begin 2019 in samenwerking met Hulshoff BV (landelijk partner) wordt georganiseerd om gebiedsgerichte aanpak te bevorderen.

Utrecht:
Participanten van GBC Utrecht Centraal tekenden in januari 2018 mee met de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Onderzoeksbureau Districon is een breed onderzoek gestart onder participanten en met de aanbevelingen gaat de Green Business Club projecten beginnen om emissievrije logistiek te bevorderen.

Amsterdam:
Na de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek door de CEO’s van GBC Amsterdam Zuidasparticipanten is GBC Amsterdam Zuidas gestart met onderzoeken naar de transportstromen in het gebied. Inkoopdata, poortdata (wat gebeurt er aan de deur) en verkeersonderzoek worden gekoppeld om tot efficiënte en duurzame oplossingen te komen. In 2019 wordt op drie manieren gewerkt aan de Zero Emission-ambitie:
1. Voorkomen van stromen bij participanten, door bijv. circulaire inkoop en de aanpassing van servicelevels.
2. Verminderen van stromen bij leveranciers/vervoerders, door stromen eerder te bundelen.
3. Vergroenen van stromen door bijvoorbeeld voorkeur te geven aan elektrisch vervoer en vervoer per fiets.

Den Haag:
GBC Den Haag Beatrixkwartier heeft Djinny Logistiek verzocht om, in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, te onderzoeken hoe het transport kan verlopen via een eigen hub bij het Forepark aan de rand van Den Haag. Doelstelling is nog voor het einde van 2018 een start te maken met dit project waarmee het aantal logistieke ritten in de binnenstad van Den Haag wordt gereduceerd.

Wilt u meewerken aan een van deze logistieke projecten of in uw gebied een dergelijk initiatief starten? Neem gerust contact op met Diederik Imfeld, projectmanager GBC Nederland, via diederik@greenbusinessclub.nl

.