Participanten van de acht lokale Green Business Clubs werken met elkaar aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving. In steeds meer steden en op bedrijventerreinen neemt de druk toe, door de hoeveelheid busjes en auto’s die producten en diensten leveren. Binnen de Green Business Clubs wordt daarom samengewerkt tussen private en publieke partijen om de inkomende en uitgaande transport te verminderen en te vergroenen. Zo wordt gebouwd aan gezonde en leefbare woon- en werkomgevingen.

ROADMAP NAAR EMISSIEVRIJE STADSLOGISTIEK

Green Business Club Nederland laat graag hieronder de eerste concrete projecten zien die binnen het netwerk plaatsvinden. Daarnaast kondigen we graag het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Emissievrije Stadslogistiek’ aan dat in samenwerking met Hulshoff BV (landelijk partner), Topsector Logistiek en Rabobank wordt georganiseerd op 4 maart 2019 bij Rabobank in Utrecht.

Meer informatie over het programma en aanmelden vind je hier.

Utrecht:
Participanten van GBC Utrecht Centraal tekenden in januari 2018 mee met de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Onderzoeksbureau Districon heeft een breed onderzoek afgerond onder participanten en met de aanbevelingen gaat de Green Business Club in 2019 projecten beginnen om emissievrije logistiek te bevorderen. Hierbij wordt de Trias Logistica gevolgd, dat wil zeggen: eerst voorkomen, dan bundelen en schoon vervoeren.

Amsterdam:
Na de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek door de CEO’s van GBC Amsterdam Zuidasparticipanten is GBC Amsterdam Zuidas gestart met onderzoeken naar de transportstromen in het gebied. Inkoopdata, poortdata (wat gebeurt er aan de deur) en verkeersonderzoek worden gekoppeld om tot efficiënte en duurzame oplossingen te komen. In 2019 wordt op drie manieren gewerkt aan de Zero Emission-ambitie:
1. Voorkomen van stromen bij participanten, door bijv. circulaire inkoop en de aanpassing van servicelevels.
2. Verminderen van stromen bij leveranciers/vervoerders, door stromen eerder te bundelen.
3. Vergroenen van stromen door bijvoorbeeld voorkeur te geven aan elektrisch vervoer en vervoer per fiets.

Den Haag:
GBC Den Haag Beatrixkwartier heeft Djinny Logistiek verzocht om, in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, te onderzoeken hoe het transport kan verlopen via een eigen hub bij het Forepark aan de rand van Den Haag. Doelstelling is om in 2019 een start te maken met dit project waarmee het aantal logistieke ritten in de binnenstad van Den Haag wordt gereduceerd.

Wilt u meewerken aan een van deze logistieke projecten of in uw gebied een dergelijk initiatief starten? Neem gerust contact op met Diederik Imfeld, projectmanager GBC Nederland, via diederik@greenbusinessclub.nl

.