Loading Events

Werksessies Circulaire Economie Twente

Let op: er is een ochtend én middagsessie, om zoveel mogelijk ondernemers de gelegenheid te geven erbij te zijn

Maakt u al werk van circulaire economie en wilt u dit delen met andere ondernemers uit de maakindustrie en (potentiële) koplopers in de markt voor een gezamenlijke Regionale Transitieagenda Maakindustrie Overijssel? Neemt u dan deel aan één van de tweede werksessies. Daardoor kunnen we de agenda ook beter aan laten sluiten op uw ambitie als ondernemer in de maakindustrie.

De Nationale Transitieagenda Maakindustrie (Circulaire Economie) is de uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. In dit akkoord gaat het om hoe we vóór 2030 de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie sneller tot stand kunnen brengen en soepeler laten verlopen. De twee strategische doelen daarbij zijn:
– In 2050 is de maakindustrie nog steeds een belangrijke basis voor onze veerkrachtige economie.
– In 2050 is de ecologische voetafdruk van Nederland verlaagd naar het niveau waarop we:
— één aarde gebruiken;
— de gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs nakomen.

De Provincie Overijssel is recent gestart met een praktische Regionale Transitieagenda voor de maakindustrie. Voor Twente sluit dat mooi aan bij de actielijn circulaire economie in Agenda voor Twente. De transitieagenda moet (samen met 6 andere agenda’s zoals bv. Bouw en Textiel) op 16 januari 2019 klaar zijn.

Wat gaan we doen?  
– Korte inleiding over de Regionale Transitieagenda, de Circulaire Economie (de elementen daarvan en de verschillende business modellen) & Smart Industry.
– Interactieve dialoog/werksessie:
— Wat wordt er allemaal al toegepast door bedrijven? Welke voorbeelden kent u?
— Welke succesvolle (deel)cases zijn er al?
— Welke kansen liggen er? Wat zijn de ambities van u als ondernemer? Wat wilt u bereiken?
— Welke diensten of middelen heeft u daarvoor nodig?
— Waar loopt u tegenaan?

Organisatie
De workshop(s) worden georganiseerd door de Provincie Overijssel, Oost NL en Agenda voor Twente in samenwerking met Green Business Twente en Stichting Industriële Kring Twente.

Twee sessies
08.00 – 10.30 in Goor (Bruins & Kwast – Mossendamsdwarsweg 1, 7472 DB Goor)
15.30 – 17.30   in Ootmarsum (Bruns & Broekhuis – De Mors 65, 7631BA Ootmarsum)

Aanmelden kan door te mailen naar info@agendavoortwente.nl . Graag aangeven bij welke werksessie u aanwezig wilt zijn!

 

Meer Evenementen


Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.